(1)
Grad, A. Starejši Grecizmi V slovenščini(I). linguistica 1979, 19, 99-118.