(1)
Čop, B. Toharski enklitični Osebni Zaimek B -Me, A –m in Njegov Izvor. linguistica 1974, 14, 27-37.