(1)
Pegan Vičič, K. Rastislav Šuštaršič: Bibliography. linguistica 2017, 57, 23-28.