1.
Orožen M. Knjižna norma in umetniški jezik v časovnem razvoju. linguistica. 1975;15(1):115-132. doi:10.4312/linguistica.15.1.115-132