Bezlaj, F. (1956). Zgodovina jezika in besednega pomena. Festschrift Albert Debrunner. posvečena študenti, prijatelji in sodelavci. Franke Verlag. Linguistica, 2(1-2), 62–64. https://doi.org/10.4312/linguistica.2.1-2.62-64