Toporišič, J. (2005). Naglasna znamenja v Bohoričevih Zimskih uricah 1584. Linguistica, 45(1), 151–158. https://doi.org/10.4312/linguistica.45.1.151-158