Tekavčić, P. (1986). Estudis Gramaticals 1, amb ponències del Col.loqui Internacional de Lingüistica Teòrica i Llengües Romàniques, Working Papers in Linguistics; Univer­ sitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Hispànica, Barcelona, Bel­ laterra 1984, 380 pp. Linguistica, 26(1), 211-215. https://doi.org/10.4312/linguistica.26.1.211-215