Toporišič, J. (1980). O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu biti). Linguistica, 20(1), 151–167. https://doi.org/10.4312/linguistica.20.1.151-167