Čop, B. (1974). Toharski enklitični osebni zaimek B -me, A –m in njegov izvor. Linguistica, 14(1), 27–37. https://doi.org/10.4312/linguistica.14.1.27-37