TEKAVČIĆ, P. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. Linguistica, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 208–209, 2002. DOI: 10.4312/linguistica.42.1.208-209. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/linguistica/article/view/3975. Acesso em: 11 dec. 2023.