TEKAVČIĆ, Pavao. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. Linguistica, Ljubljana, SI, v. 42, n. 1, p. 208–209, 2002. DOI: 10.4312/linguistica.42.1.208-209. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/linguistica/article/view/3975.. Acesso em: 16 apr. 2024.