Tekavčić, Pavao. 2002. “Teorija I mogućnosti Primjene Pragmalingvistike, Zbornik, Ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo Za Primijenjenu Lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 Strane”. Linguistica 42 (1): 208-9. https://doi.org/10.4312/linguistica.42.1.208-209.