Skubic, M. (1989) “L’estructuració de l’oracío composta en el Tirant lo Blanc”, Linguistica, 29(1), pp. 137–145. doi: 10.4312/linguistica.29.1.137-145.