Skubic, M. (1984) “Romanski jezikovni vplivi v tržaški knjižni slovenščini. Jeziko Borisa Pahorja”, Linguistica, 24(1), pp. 315–334. doi: 10.4312/linguistica.24.1.315-334.