Toporišič, J. (1980) “O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu biti)”, Linguistica, 20(1), pp. 151–167. doi: 10.4312/linguistica.20.1.151-167.