Orožen, M. (1975) “Knjižna norma in umetniški jezik v časovnem razvoju”, Linguistica, 15(1), pp. 115–132. doi:10.4312/linguistica.15.1.115-132.