Čop, B. (1974) “Toharski enklitični osebni zaimek B -me, A –m in njegov izvor”, Linguistica, 14(1), pp. 27–37. doi: 10.4312/linguistica.14.1.27-37.