[1]
J. Toporišič, “Naglasna znamenja v Bohoričevih Zimskih uricah 1584”, linguistica, vol. 45, no. 1, pp. 151–158, Dec. 2005.