[1]
E. Bulat-Delabarre, “Didaktika in Tesnièrjev opisni model pri pouku slovnice na razredni stopnji osnovne šole v Francui”, linguistica, vol. 34, no. 1, pp. 57–63, Dec. 1994.