[1]
P. Tekavčić, “Estudis Gramaticals 1, amb ponències del Col.loqui Internacional de Lingüistica Teòrica i Llengües Romàniques, Working Papers in Linguistics; Univer­ sitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Hispànica, Barcelona, Bel­ laterra 1984, 380 pp”., linguistica, vol. 26, no. 1, pp. 211–215, Dec. 1986, doi: 10.4312/linguistica.26.1.211-215.