[1]
B. Čop, “Toharski enklitični osebni zaimek B -me, A –m in njegov izvor”, linguistica, vol. 14, no. 1, pp. 27–37, Dec. 1974.