[1]
B. Pogorelec, “Dopolnilnik (pripovedkov prilastek) v slovenski skladnji”, linguistica, vol. 12, no. 1, pp. 315–327, Dec. 1972.