Tekavčić, Pavao. “Teorija I mogućnosti Primjene Pragmalingvistike, Zbornik, Ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo Za Primijenjenu Lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 Strane”. Linguistica 42, no. 1 (December 1, 2002): 208–209. Accessed June 13, 2024. https://journals.uni-lj.si/linguistica/article/view/3975.