1.
Tekavčić P. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. linguistica [Internet]. 2002 Dec. 1 [cited 2024 Apr. 16];42(1):208-9. Available from: https://journals.uni-lj.si/linguistica/article/view/3975