O reviji

O reviji

V Psiholoških obzorjih so objavljeni prispevki z vseh področij psihologije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Avtorji prispevkov so torej psihologi in nepsihologi, ki s svojega strokovnega vidika pišejo o problemih, ki se dotikajo psihologije. Poudarek je na aktualnih psiholoških temah oziroma problematiki. Revija skuša vzpodbujati razvoj empiričnih in teoretičnih psiholoških raziskav v Sloveniji in tudi širše s poročanjem in kritičnim pregledovanjem izvirnih raziskav, teoretičnih tem, metodoloških novosti in novejših strokovnih izkušenj. Po eni strani skuša revija vzpodbujati objavo zanimivih izvirnih znanstveno-raziskovalnih prispevkov, ki bi zanimali slovenske psihologinje in psihologe, po drugi strani pa prispevke, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju v praksi in o drugih praktičnih izkušnjah, priporočilih, mnenjih ter dilemah. Psihološka obzorja si želijo biti revija vseh slovenskih psihologinj in psihologov. Njihovo dejavnost skuša z medinstitucionalnimi izmenjavami ter s prodiranjem v nekatere, za psihologe najpomembnejše, mednarodne bibliografske baze, promovirati tudi zunaj meja Slovenije.

Revija je opredeljena kot pomembna in odmevna znanstvena in strokovna periodična publikacija v psihološki znanosti, torej so objave v njej referenčne za napredovanje v znanstvenih in strokovnih nazivih. Revija je konceptualno razdeljena v tri dele. V prvega so uvrščeni izvirni avtorski znanstveno-raziskovalni prispevki. V to kategorijo sodijo izvirni empirično-raziskovalni in teoretsko-pregledni znanstveni prispevki. V drugi del so razvrščeni strokovni članki, kot so strokovno-raziskovalni empirični ali pregledni članki in razprave, v tretjem delu pa so zbrani pregledi, recenzije, mnenja, polemike, ter strokovna – društvena poročila, obvestila in aktualnosti. S tem skuša revija ohraniti širok pogled na psihološko stroko tako po področjih kot po zahtevnosti in uporabnosti prikazanih vsebin.

 

Recenzentski postopek

Uredništvo zagotavlja kakovost člankov z anonimnimi recenzijami. Vsak rokopis, ki prispe v objavo v revijo Psihološka obzorja, ki ustreza tehničnim zahtevam in ki sodi v okvir namena in ciljev revije, je namreč v postopku dvojne slepe recenzije poslan v oceno dvema recenzentoma. Recenzente za vsak prispevek sproti določi uredniški odbor revije.

 

Pogostost izhajanja

Opustili smo številke, tako da so vsi članki kontinuirano oštevilčeni znotraj določenega letnika. Nakljub opustitvi številk v Psiholoških obzorjih še vedno spodbujamo izdajanje posebnih številk, osredotočenih na ožje usmerjeno psihološko tematiko. Če imate idejo za posebno številko in ste pripravljeni prevzeti vlogo gostujočega urednika, pišite glavni urednici.

 

Dostopnost prispevkov

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.

 

Bibliografske baze

Revija je indeksirana v bazah:

  • Scopus
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • CrossRef
  • PsycINF
  • Academic OneFile (Gale – Cengage Learning
  • COBISS
  • dLib.si