Uredništvo

Glavna in odgovorna urednica

Urška Fekonja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Pomožni uredniki

Andreja Avsec, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Katarina Babnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Alenka Gril, Pedagoški inštitut, Ljubljana

Tina Kavčič, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Jana Kodrič, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Katja Košir, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

Anja Podlesek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Gregor Sočan, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sara Tement, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Uredniški svet

Tiziano Agostini, Dipartimento di Scienze della Vita, Universita' degli studi di Trieste, Italija

Karin Bakračevič Vukman, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Valentin Bucik, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Gašper Cankar, Državni izpitni center, Ljubljana

Zlatka Cugmas, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Sana Čoderl Dobnik, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Petra Dolenc, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

Dražen Domijan, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvaška

Dragutin Ivanec, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška

Nikolina Jovanović, Centre for Psychiatry, Barts and London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, Velika Britanija

Mojca Juriševič, Oddelek za temeljni pedagoški študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Luka Komidar, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vlado Miheljak, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Bojan Musil, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Aljoscha Neubauer, Universität Graz, Institut für Psychologie, Graz, Avstrija

Kristina Potočnik, University of Edinburgh Business School, Edinburgh, Velika Britanija

Sonja Pečjak, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Jerneja Svetičič, School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University, Avstralija

Lea Šugman Bohinc, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Vladimir Takšić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Hrvaška

Mirjana Ule, Oddelek za sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Maja Zupančič, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani