Samostigma med strokovnjaki na področju duševnega zdravja v Sloveniji

Izsledki pilotne študije

Avtorji

  • Saška Roškar Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana
  • Anja Podlesek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Domen Kralj Nacionalni inštitut za javno zdravje, Celje
  • Karl Andriessen Univerza v Melbournu, Fakulteta za javno zdravje, Center za duševno zdravje, Avstralija
  • Karolina Krysinska Univerza v Melbournu, Fakulteta za javno zdravje, Center za duševno zdravje, Avstralija
  • Matej Vinko Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.20419/2024.33.585

Ključne besede:

samostigma, duševno zdravje, strokovnjaki, iskanje pomoči

Povzetek

Stigma, javna ali samostigma, zaviralno vpliva na iskanje pomoči v primeru duševne stiske. Lahko je prisotna med aktivno epizodo duševne bolezni ali pa jo posameznik predvideva, če bi se duševna bolezen razvila (predvidena stigma). Pomembna in ranljiva skupina za razvoj duševnih bolezni, ki je žal velikokrat spregledana, so strokovnjaki na področju duševnega zdravja. Na vzorcu strokovnjakov iz Slovenije (N = 93), ki se pri svojem delu srečujejo z vsebinami duševnega zdravja, smo raziskovali, kako se osebne izkušnje s težavami v duševnem zdravju in samomorilnim vedenjem povezujejo z različnimi vrstami predvidene samostigme (samostigme duševnih bolezni in iskanja pomoči). V preteklosti je 49 % udeležencev imelo težave na področju duševnega zdravja ali se je z njimi soočalo v času raziskave (56 % je poiskalo pomoč); 16 % udeležencev je v preteklosti imelo samomorilne misli ali se je z njimi soočalo v času raziskave (20 % jih je poiskalo pomoč). Spol ni bil opazno povezan z nobeno vrsto predvidene stigme. Starost je nizko negativno korelirala z izkušnjo težav v duševnem zdravju in predvideno samostigmo duševnih težav. Udeleženci z osebnimi izkušnjami duševnih težav so izkazovali več predvidene samostigme duševnih težav kot udeleženci, ki teh izkušenj nimajo. S samostigmo duševnih težav je bila nizko povezana tudi samostigma iskanja pomoči. Na osnovi rezultatov zaključujemo, da so pri strokovnjakih za duševno zdravje lastne izkušnje težav v duševnem zdravju povezane z višjo samostigmo duševnega zdravja, ta pa z višjo samostigmo iskanja pomoči. Zato bi bile tudi pri njih potrebne specifične intervencije, usmerjene v destigmatizacijo duševnih težav in iskanja pomoči, predvsem pa nadaljnje raziskave na tem področju.

Literatura

Andrade, L. H., Alonso, J., Mneimneh, Z., Wells, J. E., Al- Hamzawi, A., Borges, G., Bromet, E., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., de Graaf, R., Florescu, S., Gureje, O., Hinkov, H. R., Hu, C., Huang, Y., Hwang, I., Jin, R., Karam, E. G., Kovess-Masfety, ... Kessler, R. C. (2014). Barriers to mental health treatment: Results from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Psychological Medicine, 44(6), 1303–1317. https://doi. org/10.1017/S0033291713001943

Bearse, J. L., McMinn, M. R., Seegobin, W. in Free, K. (2013). Barriers to psychologists seeking mental health care. Professional Psychology: Research and Practice, 44, 150–157. https://doi.org/10.1037/a0031182

Bright, R. P. in Krahn, L. (2011). Depression and suicide among physicians. Current Psychiatry, 10(4), 16–30.

Carpiniello, B. in Pinna, F. (2017). The reciprocal relationship between suicidality and stigma. Frontiers in Psychiatry, 8, članek 35. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00035

Center, C., Davis, M., Detre, T., Ford, D. E., Hansbrough, W., Hendin, H., Laszlo, J., Litts, D. A., Mann, J., Mansky, P. A., Michels, R., Miles, S. H., Proujansky, R., Reynolds, C. F., 3rd in Silverman, M. M. (2003). Confronting depression and suicide in physicians: A consensus statement. JAMA, 289(23), 3161–3166. https:// doi.org/10.1001/jama.289.23.3161

Corrigan, P. (2004). How stigma interferes with mental health care. American Psychologist, 59(7), 614–625. https://doi. org/10.1037/0003-066X.59.7.614

Doll, C. M., Michel, C., Rosen, M, Osman, N., Schimmelmann, B. G. in Schultze-Lutter, F. (2021). Predictors of help-seeking behaviour in people with mental health problems: A 3-year prospective community study. BMC Psychiatry, 21, članek 432. https://doi.org/10.1186/ s12888-021-03435-4

Earnshaw, V. A., Quinn, D. M. in Park, C. L. (2012). Anticipated stigma and quality of life among people living with chronic illnesses. Chronic Illness, 8, 79–88. https://doi.org/10.1177/1742395311429393

Frank, E., Biola, H. in Burnett, C. A. (2000). Mortality rates and causes among U.S. physicians. American Journal of Preventive Medicine, 19(3), 155–159. https://doi. org/10.1016/S0749-3797(00)00201-4

Gilroy, P., Carroll, L. in Murra, J. (2002). A preliminary survey of counseling psychologists’ personal experiences with depression and treatment. Professional Psychology: Research and Practice, 33(4), 402–407. https://doi. org/10.1037/0735-7028.33.4.402

Good, G. E., Khairallah, T. in Mintz, L. B. (2009). Wellness and impairment: Moving beyond noble us and troubled them. Clinical Psychology Science and Practice, 16(1), 21–23. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2009.01139.x

Hinshaw, S. P. (2008). Breaking the silence: Mental health professionals disclose their personal and family experiences of mental illness. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psy ch/9780195320268.001.0001

Hu, L. T. in Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi. org/10.1080/10705519909540118

Kleespies, P. M., Van Orden, A. K., Bongar, B., Bridgeman, D., Bufka, L. F., Galper, D. I., Hillbrand, M. in Yufit, R. I. (2011). Psychologist suicide: Incidence, impact, and suggestions for prevention, intervention, and postvention. Professional Psychology: Research and Practice, 42(3), 244–251. https://doi.org/10.1037/a0022805

Lannin, D. G., Vogel, D. L., Brenner, R. E. in Tucker, J. R. (2015). Predicting self-esteem and intentions to seek counseling: The internalized stigma model. The Counseling Psychologist, 43(1), 64–93. https://doi. org/10.1177/0011000014541550

Latalova, K., Kamaradova, D. in Prasko, J. (2014). Perspectives on perceived stigma and self-stigma in adult male patients with depression. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10, 1399–1405. https://doi.org/10.2147/ NDT.S54081

Lindeman, S., Läärä, E., Hakko, H. in Lönnqvist, J. (1996). A systematic review on gender-specific suicide mortality in medical doctors. The British Journal of Psychiatry, 168(3), 274–279. https://doi.org/10.1192/bjp.168.3.274

Livingston, J. D. in Boyd, J. E. (2010). Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental illness: A systematic review and meta-analysis. Social Science & Medicine, 71(12), 2150–2161. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.09.030

Mackenzie, C. S., Visperas, A., Ogrodniczuk, J. S., Oliffe, J. L. in Nurmi, M. A. (2019). Age and sex differences in self-stigma and public stigma concerning depression and suicide in men. Stigma and Health, 4(2), 233–241. https:// doi.org/10.1037/sah0000138

OECD. (2018). Health at a glance: Europe 2018: State of health in the EU cycle. OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/health_glance_eur-2018-en

Oliveira, A. M., Machado, D., Fonseca, J. B., Palha, F., Silva Moreira, P., Sousa, N., Cerqueira, J. J. in Morgado, P. (2020). Stigmatizing attitudes toward patients with psychiatric disorders among medical students and professionals. Frontiers in Psychiatry, 11, članek 326. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00326

Pope, K. in Tabachnick, B. (1994). Therapists as patients: A national survey of psychologists’ experiences, problems, and beliefs. Professional Psychology: Research and Practice, 25(3), 247–258. https://doi. org/10.1037/0735-7028.25.3.247

Quinn, D. M. in Chaudoir, S. R. (2009). Living with a concealable stigmatized identity: The impact of anticipated stigma, centrality, salience, and cultural stigma on psychological distress and health. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 634–651. https:// doi.org/10.1037/a0015815

Reynders, A., Kerkhof, A. J. F. M., Molenberghs, G. in Van Audenhove, C. (2014). Attitudes and stigma in relation to help-seeking intentions for psychological problems in low and high suicide rate regions. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(2), 231–239. https://doi. org/10.1007/s00127-013-0745-4

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Roškar, S., Bračič, M. F., Kolar, U., Lekič, K., Juričič, N. K., Grum, A. T., Dobnik, B., Poštuvan, V. in Vatovec, M. (2017). Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress. International Journal of Social Psychiatry, 63(7), 614– 621. https://doi.org/10.1177/0020764017724819

Roškar, S., Kralj, D., Andriessen, K., Kryzinska, K., Vinko, M. in Podlesek, A. (2022). Anticipated self and public stigma in suicide prevention professionals. Frontiers in Psychiatry, 13, članek 931245. https://doi.org/10.3389/ fpsyt.2022.931245

Schernhammer, E. S. in Colditz, G. A. (2004). Suicide rates among physicians: A quantitative and gender assessment (meta-analysis). American Journal of Psychiatry, 161(12), 2295–2302. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.12.2295

Stewart, V. (2008). Perceived social support, suicidal ideation, stigma, and help seeking behaviors among college students (Publication No. 3357205) [doktorska disertacija, Marywood University]. Proquest Dissertations & Theses Global.

Tay, S., Alcock, K. in Scior, K. (2018). Mental health problems among clinical psychologists: Stigma and its impact on disclosure and help-seeking. Journal of Clinical Psychology, 74, 1545–1555. https://doi.org/10.1002/ jclp.22614

Topkaya, N. (2014). Gender, self-stigma, and public stigma in predicting attitudes toward psychological help-seeking. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 480– 487. https://doi.org/10.12738/estp.2014.2.1799

Tucker, J. R., Hammer, J. H., Vogel, D. L., Bitman, R. L., Wade, N. G. in Maier, E. J. (2013). Disentangling self-stigma: Are mental illness and help-seeking self-stigmas different? Journal of Counseling Psychology, 60(4), 520– 531. https://doi.org/10.1037/a0033555

Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A. in Joiner, T. E., Jr. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological Review, 117(2), 575–600. https://doi.org/10.1037/a0018697

Vogel, D. L., Wade, N. G. in Ascheman, P. L. (2009). Measuring perceptions of stigmatization by others for seeking psychological help: Reliability and validity of a new stigma scale with college students. Journal of Counseling Psychology, 56(2), 301–308. https://doi. org/10.1037/a0014903

Vogel, D. L., Wade, N. G. in Hackler, A. H. (2007). Perceived public stigma and the willingness to seek counseling: The mediating roles of self-stigma and attitudes toward counseling. Journal of Counseling Psychology, 54, 40– 50. https://doi.org/10.1037/0022-0167.54.1.40

Volpe, U., Luciano, M., Palumbo, C., Sampogna, G., Del Vecchio, V. in Fiorillo, A. (2014). Risk of burnout among early career mental health professionals. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(9), 774–781. https://doi.org/10.1111/jpm.12137

Wainberg, M. L., Scorza, P., Shultz, J. M., Helpman, L., Mootz, J. J., Johnson, K. A., Neria, Y., Bradford, J. E., Oquendo, M. A. in Arbuckle, M. R. (2017). Challenges and opportunities in global mental health: A research-to-practice perspective. Current Psychiatry Reports, 19(5), članek 28. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0780-z

Wallace, E. J. (2010). Mental health and stigma in the medical profession. Health, 16(1), 3–18. https://doi. org/10.1177/1363459310371080

Waugh, W., Lethem, C., Sherring, S. in Henderson, C. (2017). Exploring experiences of and attitudes towards mental illness and disclosure amongst health care professionals: A qualitative study. Journal of Mental Health, 26(5), 457–463. https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1322184

Zamir, A., Tickle, A. in Sabin-Farrell, R. (2022). A systematic review of the evidence relating to disclosure of psychological distress by mental health professionals within the workplace. Journal of Clinical Psychology, 78(9), 1712–1738. https://doi.org/10.1002/jclp.23339

Zuckerman, S., Owen, R. L., Jr. in White, J. M. (2023). What predicts suicidality among psychologists? An examination of risk and resilience. Death Studies, 47(2), 192–203. https://doi.org/10.1080/07481187.2022.2042753

Prenosi

Objavljeno

25.03.2024

Številka

Rubrika

Znanstveni raziskovalnoempirični članki

Kako citirati

Roškar, S., Podlesek, A., Kralj, D., Andriessen, K., Krysinska, K., & Vinko, M. (2024). Samostigma med strokovnjaki na področju duševnega zdravja v Sloveniji: Izsledki pilotne študije. Psihološka Obzorja, 13-20. https://doi.org/10.20419/2024.33.585