THE SPARTAKIADE AS A PHENOMENON IN THE SOCIO-CULTURAL AND SPORTS DIMENSION IN THE TERRITORY OF CZECHOSLOVAKIA

Authors

  • Michal Bábela Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Slovak Republic
  • Josef Oborný Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Slovak Republic

DOI:

https://doi.org/10.52165/sgj.13.2.157-179

Keywords:

history, physical culture, nation

Abstract

The aim of the article is to provide a description of the emergence and genesis of the Spartakiade in the territory of former Czechoslovakia. In the article, we focused on the origin and development of mass sport in Czechoslovakia since 1918, on the emergence and genesis of the Spartakiade and the definition of the term “Spartakiade”. In this paper, we also present a chronological name list and a brief course of individual Spartakiades that were held in the territory of Czechoslovakia within the period 1955 – 1985.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beňušková, Z. (2012). Masové cvičenia za socializmu ako ľudová zábava a nástroj politického marketingu.[Mass physical exercises under socialism as a folk entertainment and a tool of political marketing]. In: Profantová,Z. (ed.) Žili sme v socializme I. [We lived in socialism]: 196-222. Slovenská republika, Bratislava: Ústav etnológie SAV & ZING PRINT.

Bobrík, M. & Seman, F. et al. (2010). 90 rokov vysokoškolského športu na Slovensku. [90 years of university sports in Slovakia]. Slovenská republika, Bratislava: Slovenská asociácia univerzitného športu.

Bobrík, M. & Seman, F. (2012). 50 rokov histórie Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita Komenského Bratislava. [50 years of the history of the Slávia Univerzita Komenského Bratislava.] Slovenská republika, Bratislava: Telovýchovná jednota Slávia UK Bratislava.

Bobrík, M. & Seman, F. (2017). Národný beh Devín – Bratislava. 70 ročníkov v 96-ročnej histórii. [National running event Devín - Bratislava. 70 years in 96-year history.] Bratislava: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Bordášová, R. (2010). Spartakiáda v spomienkach a faktoch. [The Spartakiade in memories and facts]. Bechelor's Thesis. Slovenská republika, Nitra: Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre.

Březina, V. (1996). Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930 – 1996. [The lexicon of the Czech film 1930 – 1996]. Česká republika, Praha: Cinema.

Chválny, J. (Ed.). (1976) Československá spartakiáda 1975. [The Czechoslovak Spartakiade 1975]. Československá republika, Praha: Olympia. 27-010-76

Chválny, J. (Ed.). (1981). Československá spartakiáda 1980. [The Czechoslovak Spartakiade 1980]. Československá republika, Praha, Bratislava: Olympia a Šport. 27-023-81, 77-029-81

Česká obec sokolská (2017). Všesokolské slety – napříč třemi stoletími. [The Pan-Sokol Slets – Across three centuries]. Retrieved from https://slet.sokol.eu/informace/historie-sletu/.

Česká obec sokolská (2020). 16 milníků v historii Sokola. [16 milestones in the history of the Sokol]. Česká republika, Praha: Česká obec sokolská. Retrieved from https://www.sokol.eu/slety.

Česka televize (n.d.). Vyprávěj. Konala se III. celostátní spartakiáda. [Speak. It took place III. nationwide Spartakiade.]. iVysílaní. Retrieved from https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7133-konala-se-iii-celostatni-Spartakiadea.

Česká televize (2011). Československý filmový týdeník 1955 (553/2379). [The Czechoslovak weekly film 1955 (553/2379]. Retrieved from https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik.

Demetrovič, E. (Ed.). (1985). Československá spartakiáda 1985. [The Czechoslovak Spartakiade 1985]. Československá republika, Praha, Bratislava: Olympia a Šport. 27-047-85, 77-034-85

Dobrovodský, V. (1966). III. Celostátní spartakiáda 1965. [III. Nationwide Spartakiade 1965]. Československá republika, Praha: Sportovní a turistické nakladatelství , vydavatelství ÚV ČSTV. 27-023-66

Doležalová, E. (2018). Strahovská spartakiáda. Propaganda režimu tvořená mozaikou cvičenců. Chceme ji ještě? [The Strahov Spartakiade. The propaganda of the regime formed by a mosaic of exercisers. Do we want it yet?]. A11 s.r.o.: Náš región. Retrieved from https://nasregion.cz/strahovska-Spartakiadea-propaganda-rezimu-tvorena-mozaikou-cvicencu-chceme-ji-jeste-48235/.

Encyclopaedia Britannica (2020). Pan-Slavism. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Pan-Slavism.

Film Europe Media Company (n.d.). Československá spartakiáda 1980. Obsah filmu Československá spartakiáda 1980. [The Czechoslovak Spartakiade 1980. The content of the film Czechoslovak Spartakiade 1980]. HyperMedia, a.s: Fdb, Filmová databáze. Retrieved from https://www.fdb.cz/film/ceskoslovenska-Spartakiadea-1980/30795.

Gajdoš, A., Provaznikova, M., Bednar, K. & Banjak, S.J. (2012). Sokol Slets - The Essence of gymnastics in Czechoslovakia, Czech and Slovak Republic (celebrating 150 years of gymnastics). In: Čuk, I. (ed.). Science of Gymnastics Journal, Vol. 4 Issue 3: 73 – 82. ISSN 1855-7171

Grexa, J. (2018). Míľniky slovenského športu. [The Milestones of Slovak Sport]. Slovenská republika: Slovenský olympijský a športový výbor.

Harasimowicz, M. (2017). Československá spartakiáda jako příklad novodobého mýtu. [Czechoslovak Spartakiade as a case study of modern myth]. Diploma Thesis. Česká republika, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Internetová encyklopedie dějin Brna (2018). Jiří František Chaloupecký. Retrieved from https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=125.

Jancura, V. (2015). Prvá spartakiáda a tušenie svetla v tuneli. [The first Spartakiade and a hunch of light in the tunnel]. Slovenská republika: Perex, a.s.: Pravda. Retrieved from https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/359216-prva-spartakiada-a-tusenie-svetla-v-tuneli/.

Jezzina (2018). Spartakiáda 1985. [The Spartakiade 1985]. Frau.cz. Retrieved from https://www.frau.cz/Spartakiadea-1985/.

Kern, M. (2015). Posledná spartakiáda 1985 – cviky, nákupy, erotika aj stres. [The last Spartakiade 1985 - exercises, shopping, erotica and stress]. Slovenská republika: N Press s.r.o. Denník N. Retrieved from https://dennikn.sk/170708/posledna-Spartakiadea-1985-cviky-nakupy-erotika-aj-stres/.

Kozáková, Z. (1994). Sokolské slety 1882 – 1948. [Pan-Sokol Slets 1882 – 1948]. Česká republika, Praha: Orbis.

Kšiňan, J. & Kováčik, M. (1955). Spartakiáda 1955. [The Spartakiade 1955]. Československá republika, Martin: Osveta, n.p. F-101.043.

Martínková, A., Klír, M. & Swierczeková, L. (2013). Mirolsav Tyrš 1837 – 1950. In: Archiv sportu a TV.

Mauerhart, J. (1930). Dějiny Sokolstva. [The History of the Sokol]. Praha, Českoslovenksá republika: Česká obec sokolská.

Metro (2015). První spartakiáda začala přesně před 60 lety. [The first Spartakiade began exactly 60 years ago]. Česká republika, Praha: MAFRA, a.s. Retrieved from https://www.metro.cz/prvni-spartakiada-zacala-presne-pred-60-lety-fk8-/praha.aspx?c=A150623_174216_co-se-deje_pur.

Mikulecká, M. (2009). Československé spartakiády jako příklad zneužití sportu v rámci totalitního režimu. Diplomová práca. [The Czechoslovak Spartakiades as an example of the abuse of sport within the totalitarian regime.] Diploma Thesis. Česká republika, Praha. Vysoká škola ekonomická v Prahe. Národohospodárska fakulta.

Morkes, F. (2010). Jak vzniklo slovo "spartakiáda" [How the word "Spartakiade" originated]. Český rozhlas: Plus. Retrieved from https://plus.rozhlas.cz/jak-vzniklo-slovo-Spartakiadea-6646932.

Mucha, V. (1956). I. Celostátní spartakiáda. [I. Nationwide Spartakiade]. Československá republika, Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství

Novák, V. (1966). III. Celostátní spartakiáda ve faktech a číslech. [III. Nationwide Spartakiade in facts and numbers] Československá republika, Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Oborný, J. Personal interview, 23.07.2020. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sports.

Oborný, J. & Pačesová, P. (2011). Aesthetic aspects of sport and their effects to the personal catharsis In: Sport in the context of social and cultural changes. Warsawa: Museum of sports and tourism. p. 105-112.

Oktábec, J. & Novák, V. (1960). II. Celostátní spartakiáda ve faktech a číslech. [II. Nationwide Spartakiade in facts and numbers]. Československá republika, Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Perútka, J. (1975). Smer Strahov – Pamätnica k československej spartakiáde 1975. [The Direction Strahov – The memory book of the Czechoslovak Spartakiade 1975]. Československá republika, Bratislava: Slovenský úrad pre tlač a informácie.

Perútka, J. (Ed.). (1980). Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. [The small encyclopedia of physical education and sports]. Československá republika, Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo a Vydavateľstvo Obzor. 77-054-80

Plní elánu (2020). Spomínajte s nami: Pozrite, ako vyzerala legendárna verejná rozcvička menom spartakiáda. [Remember with us: See what the legendary public performance called Spartakiade looked like]. Frogfoot, s.r.o. Retrieved from https://plnielanu.zoznam.sk/spominajte-s-nami-pozrite-ako-vyzerala-legendarna-verejna-rozcvicka-menom-Spartakiadea/.

Preclík, V. (2019). Masaryk a legie [Masaryk and legions]. Česká republika: Karviná Paris v spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím.

Retrománia (2019). Zväzarm – Zväz pre spoluprácu s armádou). [Zväazarm – Union for Cooperation with the Army]. Holdysoftware: Retro magazín o ČSSR. Retrieved from https://www.retromania.sk/1980-1989/zvaezarm-zvaez-pre-spolupracu-s-armadou-2.

Roubal, P. (2020). Spartakiades. The Politics of Physical Culture in Communist Czechoslovakia. Česká republika, Praha: Vydavateľstvo Karolinum.

Roubal, P. (2016). Československé spartakiády. [The Czechoslovak Spartakiades] Česká republika, Praha: Academia.

Sak, R. (2012). Mirsolav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik. [Miroslav Tyrš. The Sokol, The thinker, The Art Critic]. Česká republika, Praha: Vyšehrad, spol. s.r.o.

Slovenská numizmatická spoločnosť (n.d.) (Dobrovoľná športová organizácia – história vzniku. [The Voluntary Sports Organization – The History of origin]. Slovenská republika, Košice: Slovenská numizmatická spoločnosť. Retrieved from http://numizmatikake.sk/Dokumenty/4.DSO.pdf.

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu (n.d.). História. [The History]. SZ RTVŠ. Retrieved from http://www.szrtvs.sk/historia/.

Sokol Strašnice (2006). Všesokoslké slety. [Pan-Sokol Slets]. Anawe. Retrieved from http://www.sokol-strasnice.cz/index.asp?menu=654.

Strachová, M. (rok). Veliký den na Strahově. [The Great day at Strahov]. In: Lidové noviny, Vol. 46 Issue 333

Strachová, M. (2020). Sokol Brno I, 1862-1938: Dějiny elitní moravské jednoty. [Sokol Brno I, 1862-1938: History of Elite Moravian Unity]. Česká republika, Brno: Masarykova univerzita.

Súkup, J. (1985). Oslavy telovýchovy a života. [Celebrations of physical education and life]. In: Horváthová, K., Bartovič, G., Rumann, S. (eds.). Štart „85“, Vol. 30 Issue 29

Swierczeková, L. (2007). Spartakiády 1953 – 1990. [The Spartakiades 1953 – 1990]. Česká republika, Praha: Archiv sportu a TV. Retrieved from https://www.nm.cz/admin/files/HM/download/novod_dejiny/telesna_vychova/Spartakiadey.pdf.

Šimanová, H. (2013). Spartakiáda z aktérské perspektívy. Diplomová práce. [The Spartakiade from an actor's perspective]. Diploma Thesis. Česká republika, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická.

Šindelářová, I. (2011). Vznik a vývoj hromadných tělovýchovných vystoupení na území České republiky. [Beggining and development of group performance in the Czech Republic]. Diploma Thesis. Česká republika, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy

Školské (2015). Prvá celoštátna spartakiáda sa uskutočnila pred 60 rokmi. [The first Nationawide Spartakiade took place 60years ago]. Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Retrieved from https://www.skolske.sk/.

Šterc, J. (1975). Československé spartakiády. Nejmasovější projev naší tělesné výchovy. [The Czechoslovak Spartakiades. The most massive manifestation of our physical education]. Československá republika, Praha: Olympia.

Vtedy.sk (2015). Rok 1955: Začína sa éra socialistických spartakiád. [1955: The era of socialist Spartakiades begins]. Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Retrieved from https://www.vtedy.sk/prva-Spartakiadea-praha-1955.

Youtube (2015). Československá Spartakiadea 1975 – ČSS 75. [The Czechoslovak Spartakiade 1975 – ČSS 75]. Transcription from video. Antihavlistický kanál - Antihavlistic channel. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=ctA_NpE4sfc.

Wikipedia (2020). Spartakiáda. IV. československá spartakiáda (1975) [The Spartakiade. IV. Czechoslovak Spartakiade]. Creative Commons. Retrieved from https://cs.wikipedia.org/wiki/Spartaki%C3%A1da#IV._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_spartaki%C3%A1da_(1975).

Život (18.11. 2017). Spartakiádu nevymysleli komunisti, cvičia ju aj dnes. [The Spartakiade were not invented by the Communists, its still practicing today]. News&Media Holding. Retrieved from https://zivot.pluska.sk/pribehy/Spartakiadeu-cvicia-dodnes.

Downloads

Published

2021-06-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

Bábela, M., & Oborný, J. (2021). THE SPARTAKIADE AS A PHENOMENON IN THE SOCIO-CULTURAL AND SPORTS DIMENSION IN THE TERRITORY OF CZECHOSLOVAKIA. Science of Gymnastics Journal, 13(2), 157-179. https://doi.org/10.52165/sgj.13.2.157-179

Similar Articles

1-10 of 121

You may also start an advanced similarity search for this article.