THE HISTORY OF GYMNASTICS IN THE TERRITORY OF SLOVAKIA FROM 1918 TO 1980

Authors

  • Michal Babela

DOI:

https://doi.org/10.52165/sgj.15.3.299-321

Keywords:

History, Slovakia, apparatus gymnastics, artistic gymnastics, sport results

Abstract

Gymnastics has been practised in the territory of Slovakia for over a century. During this period, Slovak gymnasts have achieved significant sports successes. This manuscript focuses on the emergence and development of gymnastics in the territory of Slovakia from the beginning of the 20th century to the early 1980s, looking at the main reasons and factors that influenced the emergence, development and direction of gymnastics in the territory of Slovakia during this period. The article also features the most successful gymnasts born on the territory of Slovakia who achieved significant sports success at the international level between 1918 and 1980. The basic criterion for including Slovak gymnasts among successful athletes was their representative participation in top international gymnastics competitions, with final placements in all-around and individual gymnastics events, up to a maximum of 10th place. Information detailing the significant achievements of Slovak gymnasts can be found in the attached tables, which list the greatest sports accomplishments of Slovak gymnasts at the Olympic Games, World Championships, and European Championships.

Regarding the methodology employed in this manuscript, we adhered to standard historical research methods. Our primary focus was on collecting materials related to the subject matter. We diligently searched for primary sources, including diaries, newspapers, books, speeches, historical records, and electronic data. We then categorized these facts and examined their relationships using the comparative method as our foundation. Based on our analysis of this information, we prepared the manuscript.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bučka, P. (2007). Od náraďového telocviku k športovej gymnastike [From gymnastic apparatus to sports gymnastics]. Retrieved from https://myzilina.sme.sk/c/3146235/od-naradoveho-telocviku-k-sportovej-gymnastike.html

Bureš, K., Žurman, O. (1965). XVII. Tokio 1964 [Tokio 1964]. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Červinka, O., Pacina, V. (1968). Mexická dramata [Mexican drama] (pp. 156-158). Praha: Vydavatelství a nakladatelství Čs. novinář.

Dobrovodský, V. (1977). Olympijské hry 1976 [Olympic Games 1976]. Praha: Olympia.

Dobrovodský, V. (1981). Olympijské hry 1980 Moskva – Lake Placid [Olympic Games 1980 Moscow – Lake Placid] (p. 294). Praha: Olympia – Šport.

Gajdoš, A. (2010). Osobnosti slovenského športu 1896 – 2010 [Personalities of Slovak sports 1896 – 2010] (pp.178, 179, 180, 182). Martin: Matica slovenská. (pp.178, 179, 180, 182)

Gajdoš, A., Jašek, Z. (1988). Športová gymnastika. História a súčasnosť [Artistic gymnastics. Past and present] (pp. 3, 27-28, 37-39, 41-43). Bratislava: Šport.

Gajdoš, A., Novák, J., Račko, P. (2003). História gymnastiky na Slovensku (1918 – 2003) [History of gymnastics in Slovakia (1918 - 2003)] (pp. 4-7, 28, 33-38, 60-66, 71-77). Bratislava: Slovenská gymnastická federácia.

Grexa, J, Souček, Ľ. (2007). Slovensko v znamení piatich kruhov [Slovakia in mark of five rings] (p. 293). Bratislava: Sovenský olympijský výbor.

Hornáček, I. (1973). Sapoporo – Mníchov 1972 [Sapoporo – Munich 1972] (p. 176). Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné nakladateľstvo.

Krejčoves, P. (2006). Historický vývoj přeskoků ve sportovní gymnastice a jeho současnost ve školní tělesné výchově [Historical development of vault in sports gymnastics and its present in school physical education]. Bachelor thesis. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.

Maar, Š. (Redig.) (1942). Veľka manifestácia gardistického športu v Žiline. In: Naša telovýchova. Dvojtýždenník pre slovenskú telovýchovu. Roč. III, Čís. 17-18. [Big demonstration of guardistic sports in Žilina. In: Our physical education. Bi-weekly journal for Slovak physical education. Year III, No. 17-18.]. Bratislava: Hlinkova garda-Hlavné velyteľstvo.

Maťovčík, A. et al. (1999). Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. [Representative biographical lexicon of Slovakia] (pp. 38, 310-311, 323, 380). Martin: Matica slovenská.

Novotný, J., Žurman, O. (1957). Dopisy z Melbourne [Letters from Melbourne] (p. 116). Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Novotný, L., Brdíčková, M., Matlochová, J., Lylo, A. (1959). Českoslovenští gymnasté na XVI. olympijských hrách v Melbournu r. 1956 [Czechoslovak gymnasts at Games of the XVI. Olympiad in Melbourne in 1956]. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Olympic.sk (2017). Vo veku 64 rokov zomrela Ľubica Rísová-Krásna, členka bronzového družstva športových gymnastiek na MS 1970 a najuznávanejšia slovenská medzinárodná rozhodkyňa [Ľubica Rísová-Krásna, a member of the bronze team of sports gymnasts at the 1970 World Championships and the most respected Slovak international judge, died at the age of 64]. Slovenský olympijský a športový výbor. Retrieved from https://www.olympic.sk/clanok/vo-veku-64-rokov-zomrela-lubica-risova-krasna-clenka-bronzoveho-druzstva-sportovych

Olympic.sk (n.d.). Ingrid Holkovičová OLY [Ingrid Holkovičová OLY]. Slovenský olympijský a športový výbor. Retrieved from https://www.olympic.sk/sportovec/ingrid-holkovicova

Olympic.sk (n.d.). Eva Marečková OLY [Eva Marečková OLY]. Slovenský olympijský a športový výbor. Retrieved from https://www.olympic.sk/sportovec/eva-mareckova

Ondík, A., Dobrovodský, V. (1961). XVII. Olympijské hry, Řím 1960 [Games of the XVII Olympiad, Rome 1960]. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství. Vydavatelství ÚV ČSTV.

Perútka, J. (1967). Šport na Slovensku v rokoch 1946 - 1965 [Sport in Slovakia in the years 1946 -1965]. Bratislava: Šport.

Perútka, J. (1980). Dejiny telesnej výchovy a športu na Slovensku [History of physical education and sport in Slovakia] (pp. 46, 152, 219). Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo.

Perútka, J. et al. (1985). Dejiny telesnej kultúry [History of physical culture] (p.118). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Perútka, J. et al. (1980). Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. [Small encyclopedia of physical education and sports] (p. 40). Bratislava: Šport – Obzor.

Reinhardt, K.-W. (2008). 1000 Olympiasieger [1000 Olympians]. Köln: Naumann & Göbel.

Sak, R. (2012). Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik [Miroslav Tyrš. Founder of the Sokol, thinker, art critic]. Praha: Vyšehrad.

Samáková, O. et al. (2019). Vestník - Slávnostná športová akadémia pri 100. výročí založenia Sokolskej župy a TJ v Trenčíne [Bulletin - Celebratory sports academy on the 100th anniversary of the founding of Sokolská župa and TJ in Trenčín]. Trenčín: Považská sokolská župa M. R. Štefánika.

Schubert, H. et al. (1981). Spiele der XXII. Olympiade – Moskau 1980. [Games of the XXII Olympiad – Moscow 1980]. German Democratic Republic: Sportverlag Berlin.

Senica.sk (2017). Významné osobnosti mesta Senica [Significant personalities of the town of Senica]. Retrieved from https://senica.sk/clanok/vyznamne-osobnosti-mesta-senica

Souček, Ľ. (2010). Naši olympijskí medailisti a olympionici [Our Olympic medalists and Olympians] (pp. 17, 19-20). Slovenský olympijský výbor.

Sportency.sk (2010). Národná encyklopédia športu Slovenska. [National encyclopedia of sports in Slovakia]. Retrieved from http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/vznik-a-v%C3%BDvoj-%C5%A1portovej-gymnastiky-na-slovensku

Ústav pamäti národa (2009). Hlinkova Garda [Hlinka's Guard]. Retrieved from https://www.upn.gov.sk/projekty/hlinkova-garda/

Vejvar, S. (2014). Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909 – 1948 [History of sports organization Orel in Bohemia between 1909 - 1948]. Dissertation thesis. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Seman, F. (2018a). Slovenská ústredná športová rada vo vojnovej Slovenskej republike (1939-1945). [The Slovak Central Sports Council during the wartime Slovak Republic (1939-1945)] (pp. 35-38). In: Telesná výchova a šport.

Bobrík, M., Seman, F. (2012). 50 rokov histórie Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita Komenského. [50 years of history of the Slavia University Sports Club of Comenius University] (p.64). Bratislava: Telovýchovná jednota Slávia UK Bratislava.

Strachová, M. (2020). Sokol Brno I 1862-1938. Dějiny elitní moravské jednoty [Sokol Brno. History of elite Moravian unity]. Brno: Masarykova univerzita.

Sokolmuseum.org (n.d.). History of Prague Slets. Retrieved from Slets in Prague - Sokol Museum

Slet.sokol.eu (2017). Historie všesokolských sletů [History of All-Sokol Slets]. Retrieved from https://slet.sokol.eu/informace/

Downloads

Published

2023-10-30

Issue

Section

Articles

How to Cite

Babela, M. (2023). THE HISTORY OF GYMNASTICS IN THE TERRITORY OF SLOVAKIA FROM 1918 TO 1980. Science of Gymnastics Journal, 15(3), 299-321. https://doi.org/10.52165/sgj.15.3.299-321

Similar Articles

1-10 of 193

You may also start an advanced similarity search for this article.