Kontakt

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
revija Sloveniščina 2.0
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Glavni kontakt

Vojko Gorjanc
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Telefon +386 1 241 10 76

Kontakt za podporo

Polona Šubelj, Univesity of Ljubljana, Faculty of Arts
Telefon +386 1 241 1012