Uredništvo

Glavna urednika

dr. Špela Arhar Holdt, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

Uredniški odbor

dr. Zoran Bosnić – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

dr. Simon Dobrišek – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

dr. Tomaž Erjavec – Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja, Ljubljana

dr. Ina Ferbežar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

dr. Darja Fišer – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Polona Gantar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Peter Jurgec – Univerza v Torontu; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Iztok Kosem – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut “Jožef Stefan”

dr. Simon Krek – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Nina Ledinek – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

dr. Nikola Ljubešić – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Zagrebu

dr. Nataša Logar – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

dr. Karmen Pižorn – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

dr. Damjan Popič – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Marko Robnik Šikonja – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

dr. Amanda Saksida – Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko; SISSA, Trst

dr. Irena Srdanović ­– Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Mojca Šorn – Inštitut za novejšo zgodovino

dr. Darinka Verdonik – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

dr. Špela Vintar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Uredniški svet

dr. Paul Cook – Univerza v New Brunswicku, Fakulteta za računalništvo, Kanada

dr. Vaclav Cvrček – Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Praga, Češka republika

dr. Zdravko Kačič – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija

dr. Monika Kalin Golob – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija

dr. Cvetana Krstev – Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

dr. Margit Langemets – Eesti Keele Intituut, Talin, Estonija

dr. Dunja Mladenić – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

dr. Marko Stabej – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

dr. Marko Tadić – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Hrvaška

dr. Carole Tiberius – Instituut voor Nederlandse lexicologie, Leiden, Nizozemska

dr. Jure Zupan – Kemijski inštitut, Slovenija 

Tehnična urednica

asist. Eva Pori, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani