Editorial Team

Editor in Chief

Špela Arhar Holdt, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Vojko Gorjanc, University of Ljubljana, Faculty of Arts

 

Editorial board

Zoran Bosnić – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Simon Dobrišek – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Tomaž Erjavec – Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja, Ljubljana

Ina Ferbežar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Darja Fišer – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Polona Gantar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Peter Jurgec – Univerza v Torontu

Iztok Kosem – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Simon Krek – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Nina Ledinek – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

Nikola Ljubešić – Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana; Univerza v Zagrebu

Nataša Logar – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Karmen Pižorn – Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Damjan Popič – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Marko Robnik Šikonja – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Amanda Saksida – SISSA, Trst

Irena Srdanović ­– Univerza Juraj Dobrila v Pulju

Mojca Šorn – Inštitut za novejšo zgodovino

Darinka Verdonik – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Špela Vintar – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Advisory board

Paul Cook – Faculty of Computer Science, University of New Brunswick, Canada

Vaclav Cvrček – Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta, Praga, Czech Republic

Zdravko Kačič – Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, Slovenia

Monika Kalin Golob – Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia

Cvetana Krstev – Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Serbia

Margit Langemets – Eesti Keele Intituut, Tallinn, Estonia

Dunja Mladenić – “Jožef Stefan” Institute, Ljubljana, Slovenia

Marko Stabej – Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

Marko Tadić – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Croatia

Carole Tiberius – Instituut voor Nederlandse lexicologie, Leiden, The Netherlands

Jure Zupan – National Institute of Chemistry, Slovenia

 

Technical editor

Eva Pori, University of Ljubljana, Faculty of Arts