Sociolingvistični posvet: aktualni sociolingvistični izzivi in prednostne raziskovalne tematike

Avtorji

  • Maja Bitenc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Marko Stabej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nataša Gliha Komac Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana
  • Matejka Grgič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Monika Kalin Golob Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Karmen Kenda-Jež Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana
  • Albina Nećak Lük Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Sonja Novak Lukanovič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Krištof Savski Univerza princa Songkle, Fakulteta za svobodne umetnosti, Hat Yai, Tajska

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.1-40

Ključne besede:

sociolingvistika, slovensko jezikoslovje, jezikovna variantnost in spremembe, slovenščina kot manjšinski jezik, večjezičnost oz. raznojezičnost, jezikovna stališča, jezikovne ideologije

Povzetek

Zapis posveta o aktualnih sociolingvističnih izzivih in prednostnih raziskovalnih tematikah, ki sta ga organizirala doc. dr. Maja Bitenc in red. prof. dr. Marko Stabej z Oddelka za slovenistiko in je potekal v ponedeljek, 27. 9. 2021, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in s prenosom preko Zooma. V prvem delu so vabljene strokovnjakinje in strokovnjaki predstavili svoje poglede ob izhodiščnih vprašanjih, v drugem je sledila razprava vseh sodelujočih. Zapis posnetka so govornice in govorniki uredili po lastni presoji, načeloma s čim manj intervencijami, iz razprave pa so za branje prilagojene in objavljene vsebinsko tehtnejše replike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2021 — posodobljeno 30. 12. 2021

Številka

Rubrika

Panelne razprave

Kako citirati

Bitenc, M., Stabej, M., Gliha Komac, N., Grgič, M., Kalin Golob, M., Kenda-Jež, K., Nećak Lük, A., Novak Lukanovič, S., & Savski, K. (2021). Sociolingvistični posvet: aktualni sociolingvistični izzivi in prednostne raziskovalne tematike. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 9(2), 1-40. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.2.1-40