Uporaba množičenja v izobraževanju na primeru eTwinning

Izkušnje s Poljske

Avtorji

  • Elżbieta Gajek Univerza v Varšavi, Poljska

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.184-201

Ključne besede:

množičenje, eTwinning, učenje jezikov

Povzetek

Projekt eTwinning je usmerjen predvsem v spodbujanje sodelovanja med šolami v Evropi in v drugih državah, obenem pa program zaradi sodelovanja več kot milijona učiteljev iz 44 držav predstavlja tudi obsežno dejavnost množičenja v izobraževanju. V članku bo projekt, ki strukturira povezane pedagoške pristope in prakse, analiziran in obravnavan z vidika načel množičenja. Učitelji in učenci v programu sodelujejo prostovoljno. Vse dejavnosti sodelovanja, priprave gradiva in objave rezultatov, ki potekajo na spletu in poudarjajo učenje jezikov, izpolnjujejo značilnosti učinkovite uporabe množičenja v izobraževanju. Opravljamo dve vrsti analiz, in sicer splošno analizo značilnosti programa in lokalno analizo izbranih projektov. Splošna analiza povezuje prakse množičenja z dejavnostmi projekta eTwinning. Lokalna analiza temelji na izstopajočih projektih, ki so bili dani v ocenjevanje za državno nagrado na Poljskem, kar je ponazorjeno tudi z dejavnostmi in sklici na javna spletna mesta projektov. Namen besedila je pokazati, da lahko učitelji učinkovito uporabljajo množičenje v izobraževanju, tudi kadar niso ciljno usmerjeni v njegovo uporabo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aboujaoude, E., Savage, M. W., Starcevic, V., & Salame, W. O. (2015). Cyberbullying: Review of an old problem gone viral. Journal of Adolescent Health, 57(1), 10–18. doi: 10.1016/j.jadohealth.2015.04.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.04.011

Arhar Holdt, Š., Zviel-Girshin, R., Gajek, E., Durán-Muñoz, I., Bago, P., Fort, K., Hatipoglu, C., Kasperavičienė, R., …, & Zanasi, L. (2020). Language Teachers and Crowdsourcing: Insights from a Cross-European Survey. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46(1), 1–28. DOI: https://doi.org/10.31724/rihjj.46.1.1

Bettig, R. V. (2018). Copyrighting culture: The political economy of intellectual property. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429501302

Chou, H. L., & Chen, C. H. (2016). Beyond identifying privacy issues in e-learning settings –Implications for instructional designers. Computers & Education, 103(1), 124–133. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.10.002

Edwards, B., Hofmeyr, S., & Forrest, S. (2016). Hype and heavy tails: A closer look at data breaches. Journal of Cybersecurity, 2(1), 3–14. doi: 10.1093/cybsec/tyw003 DOI: https://doi.org/10.1093/cybsec/tyw003

Gajek, E. (2007a). eTwinning przykładem e-learningu w oświacie. e-mentor, 2(19), 33–39.

Gajek. E. (2007b). eTwinning: the Polish experience. In: B. Beaven (Ed.), IATEFL 2006, Harrogate Conference Selections. Canterbury: IATEFL Darvin College.

Gajek. E. (2009a). Ewaluacja kursu online: „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”. In E. Gajek & P. Poszytek (Eds.), eTwinning drogą do edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Gajek, E. (2009b). Kompetencje kluczowe w projektach międzynarodowych programu eTwinning. In E. Gajek & P. Poszytek (Eds.), eTwinning drogą do edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Gajek. E. (2010). Social and cognitive constructivism in practice on the basis of eTwinning project in science. In Z. C. Zacharia, C. P. Constantinou & M. Papaevipidou (Eds.), Computer Based Learning in Science (pp. 41–47). Cyprus: University of Cyprus.

Gajek, E. (2012). Constructionism in action. European eTwinning Projects. In F. Zhang (Ed.), Computer-Enhanced and Mobile-Assisted Language Learning: Emerging Issues and Trends IGI-Global Australia (pp. 116–136). DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-61350-065-1.ch006

Gajek, E. (2017). Curriculum integration in distance learning at primary and secondary educational levels on the example of eTwinning projects; Challenges and Future Trends of Distance Learning. Education Sciences, 8(1), 1–15. doi:10.3390/educsci8010001 DOI: https://doi.org/10.3390/educsci8010001

Gajek, E. (2021). Cooperative Blended Learning and Teaching – on the Example of eTwinning. A. Palalas, C Lazou (eds.) Blended Language Learning: Evidence-Based Trends and Applications, 94-116. International Association for Blended Learning (IABL) & Power Learning Solutions.

Garcia, I. (2013). Learning a language for free while translating the web. Does Duolingo work? International Journal of English Linguistics, 3(1), 19–25. doi: 10.5539/ijel.v3n1p19 DOI: https://doi.org/10.5539/ijel.v3n1p19

Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine, 14(6), 1–4.

Jiang, Y., Schlagwein, D., & Benatallah, B. (2018). A review of crowdsourcing for education: State of the art of literature and practice. PACIS 2018 Proceedings, 180. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/pacis2018/180

Johnstone, S. M., & Soares, L. (2014). Principles for developing competency-based education programs, Change: The Magazine of Higher Learning, 46(2), 12–19. DOI: https://doi.org/10.1080/00091383.2014.896705

Key Competences for Lifelong Learning. (2019). Luxembourg: Publication Office of the European Union. Retrieved from https://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2018_eu_key_competences.pdf.

Kurcz, I. (2011). Charakterystyka kompetencji językowej – reprezentacje umysłowe. In I. Kurcz & H. Okuniewska (Eds.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Warszawa: Academica.

McLeod, S. (2019). Constructivism as a theory for teaching and learning. Simply Psychology. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/constructivism.html.

Sallis. E. (2014). Total quality management in education. Routledge. Retrieved from https://herearmenia.files.wordpress.com/2011/09/ebooksclub-org__total_quality_management_in_education.pdf DOI: https://doi.org/10.4324/9780203417010

Skaržauskaitė, M. (2012). The application of crowd sourcing in educational activities. Social technologies, 2(1), 67–76.

Zdravkova, K. (2020). Ethical issues of crowdsourcing in education, Journal of Responsible Technology, Vol. 2–3. doi: 10.1016/j.jrt.2020.100004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100004

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Gajek, E. (2022). Uporaba množičenja v izobraževanju na primeru eTwinning: Izkušnje s Poljske. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 10(2), 184–201. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.184-201