Množičenje ter navade in prakse učenja jezikov v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Severni Makedoniji in na Poljskem v predpandemskem in pandemskem obdobju

Avtorji

  • Çiler Hatipoğlu Middle East Technical University, Pedagoška fakulteta, Ankara, Turčija
  • Nihada Delibegović Džanić Univerza v Tuzli, Bosna in Hercegovina
  • Elżbieta Gajek Univerza v Varšavi, Poljska
  • Lina Miloshevska University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohrid, Severna Makedonija

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.132-183

Ključne besede:

množičenje, učenje jezikov, COVID-19, obdobje pred pandemijo, obdobje po pandemiji

Povzetek

Priljubljenost spletnih množičenjskih platform za poučevanje in učenje jezikov je pred pandemijo COVID-19 počasi naraščala. Študije, izvedene v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Severni Makedoniji in na Poljskem, so pokazale, da so jih učitelji uporabljali tako kot orodje pri pouku in izven njega. Po drugi strani pa so jih učenci uporabljali kot pomoč pri izpopolnitvi svojih spretnosti in znanja ciljnih jezikov ter da bi postali bolj avtonomni. Izobraževalni sistemi po vsem svetu ter ustaljene prakse poučevanja in učenja pa so se vendar spremenili s pandemijo covid-19. Ta raziskava si prizadeva odkriti, ali so se med pandemijo COVID-19 spremenila stališča, konteksti uporabe, frekventnost in navade učencev jezikov v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Severni Makedoniji in na Poljskem, in če »DA«, kako.

Da bi primerjali uporabo orodij za množičenje pred in med pandemijo covid-19 pri učencih jezika v omenjenih štirih državah, smo ponovno uporabili medkulturno ustrezen vprašalnik, ki smo ga pred tem že uporabili v obdobju pred pandemijo. Zbrane podatke smo kvalitativno in kvantitativno preučili, da bi odkrili tudi najmanjša odstopanja. Postavili smo hipotezo, da so platforme za množičenje postale bolj razširjene med pandemijo zaradi znatnih sprememb, povezanih s poučevanjem in učenjem jezikov. Hipoteza je temeljila na ugotovitvah raziskave, ki je pokazala, da so bili učitelji v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Severni Makedoniji in na Poljskem, podobno kot njihovi kolegi po svetu, prisiljeni uporabljati skoraj vsa digitalna orodja, ki so jih imeli na voljo, zlasti v kriznem obdobju selitve poučevanja na splet pomladi leta 2020. Obenem so bili učenci jezikov prisiljeni samostojno uporabljati številna orodja in platforme množičenja, da bi sledili zahtevam izobraževalnih ustanov.

Rezultati so pokazali, da je prehod z učenja v živo na spletno učenje zaradi covida-19 pomembno vplival na razvoj platform za množičenje po vsem svetu in na uporabo virov za množičenje v državah, vključenih v raziskavo. Opaziti je bilo, da se ni povečalo le število uporabljenih virov, temveč so se spremenile tudi funkcije uporabljenih platform (tj. od bolj splošnih k bolj »prilagojenim potrebam in državam»). Rezultati so tudi pokazali, da je preplet dejavnikov, kot so sprememba načina poučevanja, manjša interakcija z učitelji in vrstniki, večja delovna obremenitev in pomanjkanje stalne podpore s strani izobraževalnih ustanov, privedel do tega, da so učenci sami prevzeli odgovornost za svoje učenje. Spoznali so, da so edini, ki vedo, kaj potrebujejo, in da so edini, ki si lahko pomagajo, zato so začeli iskati in uporabljati platforme, ki so najbolj ustrezale njihovim zahtevam. Ker so bila pričakovanja in potrebe učencev v preučevanih državah različna, so se število, pogostost in lastnosti priljubljenih platform od države do države spreminjali.

Upamo, da bodo izsledki raziskave služili kot morebitne smernice za učence in učitelje jezikov, ki nameravajo v svoje dejavnosti v razredu in zunaj njega vključiti dejavnosti množičenja. Rezultati bi obenem lahko predstavljali pomembne povratne informacije za ustvarjalce platform, ki si prizadevajo oblikovati vire, ki so medkulturno ustrezni, hkrati pa izpolnjujejo bolj posebne zahteve učencev jezikov v specifičnih okoliščinah. Menimo, da lahko vključitev množičenja v jezikovne učne načrte učencem omogoči več priložnosti za sodelovanje v razredu in zunaj njega ter učinkovitejše učenje jezika, kar bo posledično privedlo do razvoja bolj samostojnih, aktivnih in samozavestnih učencev jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Akat, M., & Karataş, K. (2020). Psychological effects of COVID-19 pandemic on society and its reflections on education. Electronic Turkish Studies, 15(4), 1–13. doi: 10.7827/TurkishStudies.44336 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44336

Albion, P. (2008). Web 2.0 in teacher education: two imperatives for action. Computers in the Schools, 25(3/4), 181–198. doi: 10.1080/07380560802368173 DOI: https://doi.org/10.1080/07380560802368173

Ali, Z. (2022). 21st-century learning: Understanding the language learning strategies with technology literacy among L2 learners. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 7(2), 202–220. doi: 10.24200/jonus.vol7iss2pp202-220 DOI: https://doi.org/10.24200/jonus.vol7iss2pp202-220

Arhar Holdt, Š., Zviel-Girshin, R., Gajek, E., Durán-Muñoz, I., Bago, P.; Fort, K.; Hatipoğlu, Ç., …, & Zanasi, L. (2020). Language Teachers and Crowdsourcing: Insights from a Cross-European Survey. Rasprave, 46(1), 1–28. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=353213 DOI: https://doi.org/10.31724/rihjj.46.1.1

Bailey, D., & Lee, A. R. (2020). An Exploratory Study of Grammarly in the Language Learning Context: An Analysis of Test-Based, Textbook-Based and Facebook Corpora. TESOL International Journal, 15(2), 4–27. Retrieved from https://www.tesol-international-journal.com/

Bakry, M. S., & Alsamadani, H. A. (2015). Improving the persuasive essay writing of students of Arabic as a foreign language (AFL): Effects of self-regulated strategy development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 182, 89–97. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.742 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.742

Balçıkanlı, C. (2010). The Effects of Social Networking on Pre-service English Teachers’ Metacognitive Awareness and Teaching Practice. Unpublished Ph.D. Dissertation. Gazi University.

Baranova, T., Kobicheva, A., & Tokareva, E. (2021). Total transition to online learning: students’ and teachers’ motivation and attitudes. In D. Bylieva, A. Nordmann, O. Shipunova & V. Volkova (Eds.), Knowledge in the Information Society (pp. 301–310). Springer, Cham. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-65857-1.pdf DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-65857-1_26

Barella, Y., & Linarsih, A. (2020). Extensive listening practice in EFL classroom with variety of news websites. Pedagogy: Journal of English Language Teaching, 8(1), 43–50. doi: 10.32332/pedagogy.v8i1.1961 DOI: https://doi.org/10.32332/pedagogy.v8i1.1961

Barrot, J. S. (2020). Integrating technology into ESL/EFL writing through Grammarly. RELC Journal, 0033688220966632. doi: 10.1177/0033688220966632 DOI: https://doi.org/10.1177/0033688220966632

Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections on pedagogy: Reframing practice to foster informal learning with social software. Retrieved from http://matchsz.inf.elte.hu/tt/docs/Anne20Bartlett-Bragg.pdf

Bax, S. (2003). CALL – past, present and future. System, 31, 13–28. doi: 10.1016/S0346-251X(02)00071-4 DOI: https://doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00071-4

Baytiheh, H. (2018). Online learning during post-earthquake school closures. Disaster Prevention and Management, 27(1), 215–227. doi: 10.1108/DPM-07-2017-0173 DOI: https://doi.org/10.1108/DPM-07-2017-0173

Bhusal, S., Niroula, A., & Kafle, R. (2020). Quarantine: A Period of Self-discovery and Motivation as Medical Student. JNMA: Journal of the Nepal Medical Association, 58(227), 536–539. doi: 10.31729/jnma.5005 DOI: https://doi.org/10.31729/jnma.5005

Bloom, K., & Johnston, K. M. (2010). Digging into YouTube videos: Using media literacy and participatory culture to promote cross-cultural understanding. Journal of Media Literacy Education, 2(2), 113–123. doi: 10.23860/jmle-2-2-3 DOI: https://doi.org/10.23860/jmle-2-2-3

Can Daşkın, N., & Hatipoğlu, Ç. (2019). A proverb learned is a proverb earned: Proverb instruction in EFL classrooms. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5(1), 57–88. doi: 10.32601/ejal.543781 DOI: https://doi.org/10.32601/ejal.543781

Chen, Z., & Luo, B. (2014). Quasi-Crowdsourcing Testing for Educational Projects. In Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering (pp. 272–275). ACM Press. Retrieved from https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2591062.2591153 DOI: https://doi.org/10.1145/2591062.2591153

Chen, T., Peng, L., Jing, B., Wu, C., Yang, J., & Cong, G. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on user experience with online education platforms in China. Sustainability, 12(18), 7329, 1–31. doi: 10.3390/su12187329 DOI: https://doi.org/10.3390/su12187329

Chik, A., & Benson, P. (2020). Commentary: Digital language and learning in the time of cronavirus. Linguistics and Education, 62, 100873. doi: 10.1016/j.linged.2019.100750 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100873

Clarkson, K. (2013). Usage of Social Network Sites amongst University Students. Grin Verlag.

Council of Europe. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University.

Çebi, A. (2018). Teachers’ Perceptions Toward Technology Integration into the Language Teaching Practices. Journal of Narrative and Language Studies, 6(11), 150–177.

Delibegović Džanić, N., Hatipoğlu, Ç., Milosevska, L., & Gajek, E. (in press). Has online learning changed the way we teach and study?: Student evaluation of teachers’ pedagogical skills during the first COVID-19 period and potential change in their learning habits. Folia Linguistica et Litteraria.

DIKI. Słownik Angielsko-Polski, Słownik Angielski Online. Retrieved from www.diki.pl

Educase Learning Initiative. (2006). 7 Things You Should Know About YouTube. Retrieved from https://library.educause.edu/-/media/files/library/2006/9/eli7018-pdf.pdf

Ersin, P., Atay, D., & Mede, E. (2020). Boosting preservice teachers’ competence and online teaching readiness through e-practicum during the COVID-19 outbreak. International Journal of TESOL Studies, 2(2), 112-124. https://doi.org/10.46451/ijts.2020.09.09 DOI: https://doi.org/10.46451/ijts.2020.09.09

Estellés-Arolas, E., Navarro-Giner, R., & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2015). Crowdsourcing Fundamentals: Definition and Typology. In F. J. Garrigos-Simon, I. Gil-Pechuán & S. Estelles-Miguel (Eds.), Advances in Crowdsourcing (pp. 33–48). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-18341-1_3

Farasat, A., Nikolaev, A., Miller, S., & Gopalsamy, R. (2017). Crowdlearning: Towards Collaborative Problem-Posing at Scale. In Proceedings of the Fourth ACM Conference on Learning@ Scale (pp. 221–224). ACM Press. doi: 10.1145/3051457.3053990 DOI: https://doi.org/10.1145/3051457.3053990

Gajek, E. (2020). Crowdsourcing in language learning as a continuation of CALL in varied technological, social, and ethical contexts. In K. M. Frederiksen, S. Larsen, L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), CALL for widening participation: Short papers from EUROCALL 2020 (pp. 75–80). Research-publishing.net. Retrieved from https://research-publishing.net/publication/978-2-490057-81-8.pdf DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.48.1168

Ghufron, M. A., & Rosyida, F. (2018). The role of Grammarly in assessing English as a Foreign Language (EFL) writing. Lingua Cultura, 12(4), 395–403. doi: 10.21512/lc.v12i4.4582 DOI: https://doi.org/10.21512/lc.v12i4.4582

Goel, D. (2017). Because learning should be Chimple: How storytellers and artists can help kids read and write. Retrieved from http://www.edexlive.com/people/2017/oct/11/because-learningshould-be-chimple-how-storytellers-and-artists-can-help-kids-read-and-write-1326)

Hampel, R., & Stickler, U. (2005). New skills for new classrooms: Training tutors to teach languages online. Computer Assisted Language Learning, 18(4), 311–326. doi: 10.1080/09588220500335455 DOI: https://doi.org/10.1080/09588220500335455

Hatipoğlu, Ç., & Algi, S. (2018). Catch a tiger by the toe: Modal hedges in EFL argumentative paragraphs. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(4), 957–982. doi: 10.12738/estp.2018.4.0373 DOI: https://doi.org/10.12738/estp.2018.4.0373

Hatipoğlu, Ç., Gajek, E., Milosevska, L., & Delibegović Džanić, N. (2020). Crowdsourcing for Widening Participation and Learning Opportunities: A view from pre-service language teachers’ window. In K. M. Frederiksen, S. Larsen, L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), CALL for widening participation: Short papers from EUROCALL 2020 (pp. 81–87). Retrieved from https://research-publishing.net/publication/978-2-490057-81-8.pdf DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.48.1169

Hatipoğlu, Ç., Gajek, E., Milosevska, L., & Delibegović Džanić, N. (2021). Student evaluation of teachers’ pedagogical skills during the first COVID-19 period. In N. Zoghlami, C. Brudermann, C. Sarré, M. Grosbois, L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), CALL and professionalisation: Short papers from EUROCALL 2021 (pp. 119–125). Retrieved from https://research-publishing.net/publication/978-2-490057-97-9.pdf DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2021.54.1319

Hatipoğlu, Ç., Gajek, E., Delibegović Džanić, N., & Milosevska, L. (2022). Comparative analysis of students’ learning in the first and second semester of COVID-19 related online education in Türkiye, Poland, Republic of North Macedonia and Bosnia and Herzegovina. In B. Arnbjörnsdóttir, B. Bédi, L. Bradley, K. Friðriksdóttir, H. Garðarsdóttir, S. Thouësny & M. J. Whelpton (Eds.), Intelligent CALL, granular systems and learner data: Short papers from EUROCALL 2022 (pp. 154–161). Retrieved from https://doi.org/10.14705/rpnet.2022.61.1451 DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2022.61.1451

Hickling, S., Bhatti, A., Arena, G., Kite, J., Denny, J., Spencer, N. L., & Bowles, D. C. (2021). Adapting to teaching during a pandemic: Pedagogical adjustments for the next semester of teaching during COVID-19 and future online learning. Pedagogy in Health Promotion, 7(2), 95–102. doi: 10.1177/2373379920987264 DOI: https://doi.org/10.1177/2373379920987264

Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine, 14(6), 1–4.

Howe, J. (2008). Crowdsourcing: How the power of the crowd is driving the future of business. Random House.

Hui, J. S., Gerber, E. M., & Dow, S. P. (2014). Crowd-based design activities: helping students connect with users online. In Proceedings of the 2014 conference on Designing Interactive Systems (pp. 875–884). doi: 10.1145/2598510.2598538 DOI: https://doi.org/10.1145/2598510.2598538

Hung, H. T., Yang, J. C., Hwang, G. J., Chu, H. C., & Wang, C. C. (2018). A scoping review of research on digital game-based language learning. Computers & Education, 126, 89–104. doi: 10.1016/j.compedu.2018.07.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.001

Jiang, Y., Schlagwein, D., & Benatallah, B. (2018). A review of crowdsourcing for education: State of the art of literature and practice. PACIS 2018 Proceedings (p. 180). Retrieved from https://aisel.aisnet.org/pacis2018/180

Jin, L., & Deifell, E. (2013). Foreign language learners’ use and perception of online dictionaries: A survey study. Journal of Online Learning and Teaching, 9(4), 515–533.

Kansal, A. K., Gautam, J., Chintalapudi, N., Jain, S., & Battineni, G. (2021). Google Trend Analysis and Paradigm Shift of Online Education Platforms during the COVID-19 Pandemic. Infectious Disease Reports, 13, 418–428. doi: 10.3390/idr13020040 DOI: https://doi.org/10.3390/idr13020040

King, A. J., Gehl, R. W., Grossman, D., & Jensen, J. D. (2013). Skin self-examinations and visual identification of atypical nevi: Comparing individual and crowdsourcing approaches. Cancer Epidemiology, 37(6), 979–984. doi: 10.1016/j.canep.2013.09.004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.canep.2013.09.004

Köse, T., Çimen, E., & Mede, E. (2016). Perceptions of EFL learners about using an online tool for vocabulary learning in EFL classrooms: A Pilot Project in Turkey. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 232(4), 362–372. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.10.051 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.051

Krajka, J. (2021). Teaching Grammar and Vocabulary in COVID-19 Times: Approaches Used in Online Teaching in Polish Schools during a Pandemic. JALT CALL Journal, 17(2), 112–134. doi: 10.29140/jaltcall.v17n2.379 DOI: https://doi.org/10.29140/jaltcall.v17n2.379

Krishnan, I. A., Ching, H. S., Ramalingam, S., Maruthai, E., Kandasamy, P., De Mello, G., Munian, S., & Ling, W. W. (2020). Challenges of learning English in 21st century: Online vs. Traditional during covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(9), 1–15. doi: 10.47405/mjssh.v5i9.494 DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i9.494

Laufer, B., & Waldman, T. (2011). Verb-noun collocations in second language writing: A corpus analysis of learners’ English. Language Learning, 61(2), 647–672. doi: 10.1111/j.1467-9922.2010.00621.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2010.00621.x

Li, L., & Xu, H. (2015). Using an Online Dictionary for Identifying the Meanings of Verb Phrases by Chinese EFL Learners. Lexikos, 25, 191–209. doi: 10.5788/25-1-1295 DOI: https://doi.org/10.5788/25-1-1295

Lyding, V., Nicolas, L., Bédi, B., & Fort, K. (2018). Introducing the European network for combining language learning and crowdsourcing techniques (enetcollect). In P. Taalas, J. Jalkanen, L. Bradley & S. Thouesny (Eds.), Future-proof CALL: language learning as exploration and encounters (Short papers from EUROCALL 2018) (pp. 176–181). Research-Publishing.net. DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2018.26.833

McNeil, L. (2020). Implementing digital game-enhanced pedagogy: Supportive and impeding language awareness and discourse participation phenomena. ReCALL, 32(1), 106–124. doi: 10.1017/S095834401900017X DOI: https://doi.org/10.1017/S095834401900017X

Mendez, J. P., Curry, J., Mwavita, M., Kennedy, K., Weinland, K., & Bainbridge, K. (2009). To friend or not to friend: Academic interaction on Facebook. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 6(9), 33–47.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications.

Miloshevska, L., Gajek, E., Delibegović Džanić, N., & Hatipoğlu, Ç. (2020). Emergency online learning during the first Covid-19 period: Students’ perspectives from Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Poland and Turkey. Explorations in English Language and Linguistics (ExELL), 8(2), 101–143. doi: 10.2478/exell-2021-0002 DOI: https://doi.org/10.2478/exell-2021-0002

Miloshevska, L., Delibegović Džanić N., Hatipoğlu Ç., & Gajek E. (2021). Crowdsourcing for language learning in Turkey, Bosnia and Herzegovina, Republic of North Macedonia and Poland. Journal of Narrative and Language Studies, 9(16), 106–121. Retrieved from https://nalans.com/index.php/nalans/article/view/391

Mospan, N. (2018). Mobile teaching and learning English–A multinational perspective. Teaching English with Technology, 18(3), 105–125. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-263522eb-dbc5-4ee6-b561-519e55b8ca57

Nadhifah, U. N., & Puspitasari, D. (2021). Learning English Through Duolingo: Narrating Students’ Experience During Covid-19 Pandemic Time. Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature, 8(1), 302–310. doi: 10.30605/25409190.280

Odo, D. M. (2016). Crowdsourced Language Learning: Lessons for TESOL from Online Language-Learning Enthusiasts. English Teaching Forum, 54(4). 14–23. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123197.pdf.

Özer, M. (2020). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 28(3), 1124–1129. doi: 10.24106/kefdergi.722280 DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.722280

Pellegrino, J. W., & Hilton, M. L. (Eds). (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the Twenty-First Century. National Academies Press.

Rafiee, M., & Abbasian-Naghneh, S. (2019). E-learning: development of a model to assess the acceptance and readiness of technology among language learners. Computer Assisted Language Learning. doi: 10.1080/09588221.2019.1640255 DOI: https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1640255

Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Tuominen, S. (2020). Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic. OECD, 1(1), 1–38. Retrieved from https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/supporting_the_continuation_of_teaching.pdf

Rodosthenous, C., Lyding, V., König, A., Horbacauskiene, J., Katinskaia, A., Ul Hassan, U., Isaak, N., Sangati, F., & Nicolas, L. (2019). Designing a prototype architecture for crowdsourcing language resources. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/313258/paper4.pdf?sequence=1

Rundell, M. (2014). Macmillan English Dictionary: The End Of Print? Slovenščina 2.0, 2(2), 1–14. Retrieved from http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2014/2/Slo2.0_2014_2_02.pdf DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.2.1-14

See, L., Schepaschenko, D., Lesiv, M., McCallum, I., Fritz, S., & Comber, A. (2014). Building a hybrid land cover map with crowdsourcing and geographically weighted regression. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.06.016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.06.016

Setyowati, L., Sukmawan, S., & El-Sulukkiyah, A. A. (2021). Learning from home during pandemic: A blended learning for reading to write activity in EFL setting. JEES (Journal of English Educators Society), 6(1), 9–17. doi: 10.21070/jees.v6i1.662 DOI: https://doi.org/10.21070/jees.v6i1.662

Shaikh, U. U., Karim, S., & Asif, Z. (2017). Re-Thinking Vygotsky: Applying Social Constructivism to Asynchronous Online Courses utilising the Power of Crowdsourcing. In Proceedings of the 21st Pacific Asia Conference on Information Systems (p. 233). Langkawi. http://aisel.aisnet.org/pacis2017/233

Sokolik, M. (2003). Writing. In D. Nunan (Ed.), Practical English language teaching (PELT) (pp. 87–88). New York: McGraw Hill.

Solemon, B., Ariffin, I., Din, M. M., & Anwar, R. M. (2013). A review of the uses of crowdsourcing in higher education. International Journal of Asian Social Science, 3(9), 2066-2073. Retrieved from https://archive.aessweb.com/index.php/5007/article/view/2564

Soleymani, M., & Larson, M. (2013). Crowdsourcing for multimedia research (pp. 1111–1112). ACM Press, New York. doi: 10.1145/2502081.2502234. DOI: https://doi.org/10.1145/2502081.2502234

Thorne, S. L., & Reinhardt, J. (2008). “Bridging activities”, new media literacies, and advanced foreign language proficiency. CALICO Journal, 25(3), 558–572. doi: 10.1558/cj.v25i3.558-572 DOI: https://doi.org/10.1558/cj.v25i3.558-572

Toy, F. (2019). The Effects of Quizlet on Students’ and EFL Teachers’ Perceptions on Vocabulary Learning/Teaching Process. MA Thesis, Süleyman Demirel University, Turkey.

Trinh, T. L. A., Tran, T. K. N., Vo, T. B. N., & Huynh, T. T. S. (2021). The difference effects of paper dictionaries vs. online dictionaries. AsiaCALL Online Journal, 12(3), 28–38. Retrieved from https://asiacall.info/acoj/index.php/journal/article/view/34

Trung, T., Hoang, A. D., Nguyen, T. T., Dinh, V. H., Nguyen, Y. C., & Pham, H. H. (2020). Dataset of Vietnamese student’s learning habits during COVID-19. Data in Brief, 30, 105682, 1–7. doi: 10.1016/j.dib.2020.105682 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105682

Tsai, Shu-Chiao. (2019). Using google translate in EFL drafts: a preliminary investigation, Computer Assisted Language Learning, 32(5/6), 510–526. doi: 10.1080/09588221.2018.1527361 DOI: https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1527361

Tureng Online Dictionary. Retrieved from https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce

Uluçay, Ç., & Hatipoğlu, Ç. (2017). Cause markers in Turkish cause paragraphs. In Çiler Hatipoğlu, Erdem Akbaş & Yasemin Bayyurt (Eds.), Metadiscourse across Genres: Uncovering Textual and Interactional Aspects of Texts (pp. 223–249). Frankfurt: Peter Lang. DOI: https://doi.org/10.3726/b11093

Waicekawsky, L., Laurenti, L., & Yuvero, F. (2020). Teaching ESP online during the COVID-19 pandemic: An account of Argentinian students on this teaching modality. In SHS Web of Conferences, (Vol. 88, p. 02002). EDP Sciences. doi: 10.1051/shsconf/20208802002 DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20208802002

Wang, L. (2016). Employing Wikibook Project in a Linguistics Course to Promote Peer Teaching and Learning. Education and Information Technologies, 21(2), 453–470. doi: 10.1007/s10639-014-9332-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-014-9332-x

Weld, D. S., Adar, E., Chilton, L. B., Hoffmann, R., Horvitz, E., Koch, M., ..., & Mausam, M. (2012, July). Personalised Online Education-A Crowdsourcing Challenge. In HCOMP@ AAAI. Retrieved from https://cond.org/hcomp12.pdf

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Xu, H., Wu, Y., & Hamari, J. (2022). What determines the successfulness of a crowdsourcing campaign: A study on the relationships between indicators of trustworthiness, popularity, and success. Journal of Business Research, 139, 484–495. doi: 10.1016/j.jbusres.2021.09.032 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.032

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Routledge.

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Hatipoğlu, Çiler, Delibegović Džanić, N., Gajek, E., & Miloshevska, L. (2022). Množičenje ter navade in prakse učenja jezikov v Turčiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Severni Makedoniji in na Poljskem v predpandemskem in pandemskem obdobju. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 10(2), 132–183. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.2.132-183