Symposium Obdobja 41

At the Juncture of Worlds: Slovene as a Second and Foreign Language

Authors

  • Ina Poteko University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.1.136-140

Keywords:

Obdobja, Slovene as a second language, Slovene as a foreign language

Abstract

Report on the international academic symposium Obdobja 41 entitled At the Juncture of Worlds: Slovene as a Second and Foreign Language, which took place from 16 to 18 November 2022 at the University of Ljubljana.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alič, T., & Jerman, T. (2022). Slovenščina kjerkoli in kadarkoli: spletni tečaj za samostojno učenje slovenščine Slovene Learning Online. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 11–22). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Alic_Obdobja-41.pdf.

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Stritar Kučuk, M. (2022). Metode in orodja za lažjo pripravo korpusov usvajanja jezika. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 23–30). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Arhar-Holdt-et-al_Obdobja-41.pdf.

Ferbežar, I. (2022). Uvodnik. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 9–10). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Uvodnik_Obdobja-41.pdf.

Ferbežar, I., & Eniko, M. (2022). »Lah blatschem gotovina?«: jezikovni profil uporabnika slovenščine na najnižji ravni. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 99–108). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Ferbezar-Eniko_Obdobja-41.pdf.

Jenko, E. (2022). S Piko Nogavičko po sledeh glagolskega vida. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 143–153). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Jenko_Obdobja-41.pdf.

Klemen, M., Arhar Holdt, Š., Pollak, S., Kosem, I., Huber, D., & Lutar, M. (2022). Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 165–174). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Klemen-et-al_Obdobja-41.pdf.

Mita, J. (2022). Ljubljana, štirizložna? Razmišljanje o trajanju zloga v slovenščini z gledišča govorca japonščine. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 239–250). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Mita_Obdobja-41.pdf.

Popič, D. (2022). Digitalna podpora slovenskemu jeziku v stiku. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 281–290). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Popic_Obdobja-41.pdf.

Stabej, M. (2022). Jezikovna variantnost in slovenščina kot drugi in tuji jezik. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 315–322). Ljubljana: Univerza v Lju¬bljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Stabej_Obdobja-41.pdf.

Stritar Kučuk, M. (2022). KOST med korpusi usvajanja tujega jezika. V N. Pirih Svetina in I. Ferbežar (ur.), Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41 (str. 323–334). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Pridobljeno s https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Stritar-Kucuk_Obdobja-41.pdf.

Published

21.12.2022

How to Cite

Poteko, I. (2022). Symposium Obdobja 41: At the Juncture of Worlds: Slovene as a Second and Foreign Language. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 10(1), 136–140. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2022.1.136-140

Issue

Section

Reviews