Slovnični in pragmatični vidiki naklonskosti v slovenščini v družbeno nesprejemljivih komentarjih na Facebooku

Avtorji

  • Jakob Lenardič Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • Kristina Pahor de Maiti Univerza v Ljubljana, Filozofska fakulteta; Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana; Univerza CY Cergy Paris, Francija

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.33-68

Ključne besede:

korpusno jezikoslovje, naklonskost, skladnja, pomenoslovje, pragmatika, sovražni govor

Povzetek

V članku predstavimo slovnično in pragmatično rabo epistemskih in deontskih naklonskih izrazov v korpusu družbeno sprejemljivih in nesprejemljivih komentarjev v slovenščini, ki so bili objavljeni na platformi Facebook. Za potrebe analize oblikujemo seznam naklonskih izrazov, ki pomensko pripadajo zgolj eni vrsti naklonskosti, kar nam omogoča učinkovite in točne korpusne poizvedbe in zanesljivo interpretacijo kvantitativnih rezultatov. V članku pokažemo, da so deontski naklonski izrazi, ne pa tudi epistemski, statistično značilno bolj pogosti v družbeno nesprejemljivih komentarjih, pri čemer še posebej izstopajo v komentarjih z nasilno vsebino. Kvantitativne izsledke nadgradimo s kvalitativno analizo diskurzivne vloge naklonskih izrazov. V kvalitativnem delu tako raziščemo, kako se pragmatične sporazumevalne strategije, med njimi pragmatično omejevanje in ojačevanje pomena propozicije ter blaženje potencialne grožnje posameznikovi integriteti, sklapljajo s temeljnimi skladenjskimi in pomenoslovnimi značilnostmi naklonskih izrazov, na primer njihovo naklonsko stopnjo in stavčno skladnjo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Assimakopoulos, S., Baider, F. H., & Millar, S. (2017). Online hate speech in the European Union: a discourse-analytic perspective. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-72604-5

Attardo, S. (2000). Irony markers and functions: Towards a goal-oriented theory of irony and its processing. Rask, 12(1), 3–20.

Ayuningtias, D. I., Purwati, O., & Retnaningdyah, P. (2021). The Lexicogrammar of Hate Speech. In Y. Wirza et al. (Eds.), Proceedings of Thirteenth Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 2020) (pp. 114–120). Indonesia: Atlantis Press. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210427.018

Baranzini, L., & Mari, A. (2019). From epistemic modality to concessivity: Alternatives and pragmatic reasoning per absurdum. Journal of Pragmatics, 142, 116–138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.01.002

Brezina, V. (2018). Statistics in corpus linguistics: A practical guide. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316410899

Brown, P., Levinson, S. C., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085

Chiluwa, I. (2015). Radicalist discourse: a study of the stances of Nigeria’s Boko Haram and Somalia’s Al Shabaab on Twitter. Journal of Multicultural Discourses, 10(2), 214–235. DOI: https://doi.org/10.1080/17447143.2015.1041964

Coates, J. (1983). The Semantics of the Modal Auxiliaries. London and Canberra: Croom Helm.

Coates, J. (1987). Epistemic modality and spoken discourse. Transactions of the Philological society, 85(1): 110–131. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-968X.1987.tb00714.x

Cvrček, V. (2021). Calc 1.03: Corpus Calculator. https://www.korpus.cz/calc/. Last accessed: 20. 12. 2022.

Delgado, R. (2019). Understanding words that wound. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429503351

Evkoski, B., Pelicon, A., Mozetič, I., Ljubešić, N., & Kralj Novak, P. (2022). Retweet communities reveal the main sources of hate speech. PloS one, 17(3), e0265602. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265602

Fidler, M., & Cvrček, V. (2015). A data-driven analysis of reader viewpoints: Reconstructing the historical reader using keyword analysis. Journal of Slavic linguistics, 23(2), 197–239. DOI: https://doi.org/10.1353/jsl.2015.0018

Fišer, D., Erjavec, T., & Ljubešić, N. (2017): Legal framework, dataset and annotation schema for socially unacceptable online discourse practices in Slovene. In Z. Waseem et al. (Eds.), Proceedings of the first workshop on abusive language online (pp. 46–51). Vancouver: Association for Computational Linguistics. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/W17-3007

Gelber, K., & McNamara, L. (2016). Evidencing the harms of hate speech. Social Identities, 22(3), 324–341. DOI: https://doi.org/10.1080/13504630.2015.1128810

Gibbs Jr, R. W., & Izett, C. D. (2004). Irony as persuasive communication. In H. L. Colston and A. N. Katz (eds.): Figurative Language Comprehension (pp. 143–164). New York: Routledge.

Gonzálvez García, F. (2000). Modulating grammar trough modality: a discourse approach. ELIA, 1, 119–136.

Green, M. (2017). Conversation and common ground. Philosophical Studies, 174(6), 1587–1604. DOI: https://doi.org/10.1007/s11098-016-0779-z

Halliday, M. A. (1970). Functional diversity in language as seen from a consideration of modality and mood in English. Foundations of language, 6(3), 322–361.

He, A. W. (1993). Exploring modality in institutional interactions: Cases from academic counselling encounters. Text-Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 13(4), 503–528. DOI: https://doi.org/10.1515/text.1.1993.13.4.503

Hyland, K. (1998a). Hedging in scientific research articles. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Hyland, K. (1998b). Boosting, hedging and the negotiation of academic knowledge. Text & Talk, 18(3), 349–382. DOI: https://doi.org/10.1515/text.1.1998.18.3.349

Hyland, K. (2005). Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse. Discourse studies, 7(2), 173–192. DOI: https://doi.org/10.1177/1461445605050365

Kratzer, A. (2012). Modals and conditionals: New and revised perspectives (Vol. 36). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199234684.001.0001

Krek, S. et al. (2019). Corpus of Written Standard Slovene Gigafida 2.0. http://hdl.handle.net/11356/1320. Slovenian language resource repository CLARIN.SI.

Lenardič, J., & Fišer, D. (2021). Hedging modal adverbs in Slovenian academic discourse. Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research, 9(1), 145–180. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.145-180

Lenardič, J., & Pahor de Maiti, K. (2022). Slovenian Epistemic and Deontic Modals in Socially Unacceptable Discourse Online. In D. Fišer & T. Erjavec (Eds.), Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities (pp. 108–116). Ljubljana: Institute of Contemporary History.

Ljubešić, N., Fišer, D., & Erjavec, T. (2019). The FRENK datasets of socially unacceptable discourse in Slovene and English. In K. Ekštein (Ed.), International conference Text, Speech, and Dialogue. TSD 2019. Lecture Notes in Computer Science, v. 11697 (pp. 103–114). Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27947-9_9

Ljubešić, N., Fišer, D., Erjavec, T., & Šulc, A. (2021). Offensive language dataset of Croatian, English and Slovenian comments FRENK 1.1. http://hdl.handle.net/11356/1462. Slovenian language resource repository CLARIN.SI.

Lorenzi-Bailly, N., & Guellouz, M. (2019). Homophobie et discours de haine dissimulée sur Twitter: celui qui voulait une poupée pour Noël. Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, 47. doi: 10.4000/semen.12344 DOI: https://doi.org/10.4000/semen.12344

Luukka, M. R., & Markkanen, R. (1997). Impersonalization as a form of hedging. In R. Markkanen and H. Schröder (Eds.), Hedging and Discourse, Approaches to the Analysis of a Pragmatic Phenomenon in Academic Texts (pp. 168–187). Berlin: de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110807332.168

Martins, A. (2020). Metalinguistic negation. In V. Déprez & M. T. Espinal (Eds.), The Oxford Handbook of Negation. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198830528.013.20

Marušič, F. L., & Žaucer, R. (2016). The modal cycle vs. negation in Slovenian. In F. L. Marušič & R. Žaucer: Formal Studies in Slovenian Syntax (pp. 167–192). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/la.236.08mar

Močnik, M. (2019). Slovenian ‘dopuščati’ and the semantics of epistemic modals. In Proceedings of 27th Formal Approaches to Slavic Linguistics meeting (FASL 27). Michigan: Michigan Slavic Publications.

Myers, G. (1989). The pragmatics of politeness in scientific articles. Applied linguistics, 10(1), 1–35. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/10.1.1

Pahor de Maiti, K., Fišer, D., & Ljubešić, N. (2019). How haters write: analysis of nonstandard language in online hate speech. In J. Longhi and C. Marinica: Proceedings of the 7th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities (CMC-Corpora2019). Paris: CLARIN K-Center for CMC.

Palmer, F. R. (2001). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139167178

Palmer, F. R. (2014). Modality and the English modals. Oxon: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315846453

Roeder, C. F., & Hansen, B. (2006). Modals in contemporary Slovene. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 52, 153–170. DOI: https://doi.org/10.1553/wsj52s153

Rossi, G., & Zinken, J. (2016). Grammar and social agency: The pragmatics of impersonal deontic statements. Language, 92(4), e296–e325. DOI: https://doi.org/10.1353/lan.2016.0083

Searle, J. R. (1975). A taxonomy of illocutionary acts. Language, mind, and knowledge, 7, 344–369.

Siegel, A. A. (2020). Online hate speech. In N. Persily & J. A. Tucker (Eds.), Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform (pp. 56–88). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108890960.005

Sindoni, M. G. (2018). Direct hate speech vs. indirect fear speech. A multimodal critical discourse analysis of the Sun’s editorial “1 in 5 Brit Muslims’ sympathy for jihadis”. Lingue e Linguaggi, 28, 267–292.

Stegovec, A. (2019). Perspectival control and obviation in directive clauses. Natural Language Semantics, 27(1), 47–94. DOI: https://doi.org/10.1007/s11050-019-09150-x

von Fintel, K. (2006). Modality and Language. In D. M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy – Second Edition (pp. 20–27). Detroit: MacMillan Reference USA.

Vukovic, M. (2014). Strong epistemic modality in parliamentary discourse. Open Linguistics, 1(1): 37–52. DOI: https://doi.org/10.2478/opli-2014-0003

Winter, S., & Gärdenfors, P. (1995). Linguistic modality as expressions of social power. Nordic Journal of Linguistics, 18(2), 137–165. DOI: https://doi.org/10.1017/S0332586500000147

Objavljeno

12. 09. 2023

Številka

Rubrika

Članki – Sklop 1: Korpusnojezikoslovne raziskave

Kako citirati

Lenardič, J., & Pahor de Maiti, K. (2023). Slovnični in pragmatični vidiki naklonskosti v slovenščini v družbeno nesprejemljivih komentarjih na Facebooku. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 11(1), 33-68. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2023.1.33-68