Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si

Avtorji

  • Tomaž Erjavec Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.24-49

Ključne besede:

računalniški korpusi, konkordančniki, CWB, CUWI, noSketchEngine

Povzetek

V prispevku predstavimo referenčne, specializirane in vzporedne korpuse, do katerih je mogoče dostopati prek konkordančnikov na strežniku nl.ijs.si. Večina korpusov vsebuje besedila v slovenščini, nekaj pa je tudi tujejezičnih. Mnogi od korpusov obstajajo že dalj časa, vendar so sedaj na novo označeni, pri nekaterih so dodana nova besedila, nekateri pa so v celoti novi. Besedila v korpusih so opremljena z metapodatki, besednim pojavnicam pa so ročno ali avtomatsko pripisane vsaj leme in oblikoskladenjske oznake. V večini primerov so korpusi prosto dostopni, in sicer prek dveh spletnih konkordančnikov, ki omogočata iskanje po obsežnih označenih korpusih, ponujata bogat nabor analitičnih orodij, možnosti filtriranja glede na metapodatke in shranjevanje rezultatov na lastni računalnik. Poleg korpusov in obeh konkordančnikov v prispevku obravnavamo tudi nekatera vprašanja, ki so se zastavila pri zagotavljanju tovrstne infrastrukture za namene korpusnega jezikoslovja, ter zaključimo s smernicami za nadaljnje delo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Erjavec, T. (2013): Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, 1 (1): 24–49.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Erjavec, T. (2013). Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(1), 24-49. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.24-49

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)