Študentje, škratje in nadškofje. Končnica -je v imenovalniku množine pri samostalnikih prve moške sklanjatve

Avtorji

  • Špela Arhar Holdt Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.134-154

Ključne besede:

oblikoslovne variante, samostalnik, prva moška sklanjatev, končnica -je

Povzetek

Ena izmed oblikoslovnih posebnosti slovenskega jezika je možnost rabe končnice -je namesto -i v imenovalniku množine pri določenih samostalnikih prve moške sklanjatve (npr. študenti – študentje). Prispevek predstavlja rezultate korpusne analize, ki kaže, kateri slovenski samostalniki se v sodobni slovenščini pojavljajo s končnico-je in kako jih je mogoče nadalje kategorizirati ter na osnovi tega sklepati o tendencah posamezne od variant v rabi. Prispevek umešča nove ugotovitve ob informacije, ki jih o tej temi lahko iz obstoječih referenčnih priročnikov dobi zainteresirani jezikovni uporabnik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar Holdt, Š. (2013): Študentje, škratje in nadškofje. Končnica -je v imenovalniku množine pri samostalnikih prve moške sklanjatve. Slovenščina 2.0, 1 (1): 134–154.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Arhar Holdt, Špela. (2013). Študentje, škratje in nadškofje. Končnica -je v imenovalniku množine pri samostalnikih prve moške sklanjatve. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(1), 134-154. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.134-154

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>