Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev

Avtorji

  • Mojca Stritar Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
  • Kaja Dobrovoljc Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.181-194

Ključne besede:

Korpusi na poti v šole, jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev

Povzetek

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT) je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Trojino, zavodom za uporabno slovenistiko, jeseni 2012 na šolah po Sloveniji izvajalo jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev, ki ga je na podlagi javnega naročila male vrednosti sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS ter se neposredno povezuje z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011.1 Kot je bilo izpostavljeno v obrazložitvi naročila, se večina učiteljev slovenščine v okviru formalnega izobraževanja še ni srečala z jezikovnimi viri in orodji, ki so se v zadnjih letih izkazali za nepogrešljivo kompetenco pri pripravljanju učencev na delovanje v e-okolju. Sem se umeščata poznavanje in uporaba jezikovnih tehnologij, ki deloma zastarel opis jezika, kakršnega nudijo obstoječi normativni priročniki, dopolnjujejo z aktualiziranim opisom sodobne slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Stritar, M., Dobrovoljc, K. (2013): Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev. Slovenščina 2.0, 1 (1): 181–194.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Številka

Rubrika

Poročila

Kako citirati

Stritar, M., & Dobrovoljc, K. (2013). Korpusi na poti v šole: jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(1), 181-194. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.1.181-194