Razpoznavanje imenskih entitet v slovenskem besedilu

Avtorji

  • Tadej Štajner Jožef Stefan Institute, Artificial Intelligence Laboratory, The Jožef Stefan International Postgraduate School
  • Tomaž Erjavec Jožef Stefan Institute, Department of Knowledge Technologies The Jožef Stefan International Postgraduate School
  • Simon Krek Jožef Stefan Institute, Artificial Intelligence Laboratory Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.58-81

Ključne besede:

prepoznavanje lastnih imen, izločanje entitet, procesiranje naravnega jezika

Povzetek

Članek predstavlja algoritem in implementacijo programa za razpoznavanje imen v slovenskem jeziku s pomočjo strojnega učenja. Nadzorovani pristop na osnovi pogojnih naključnih polj je naučen na označenem korpusu ssj500k. V korpusu, ki je prosto dostopen pod licenco Creative Commons CC-BY-NC-SA, so pri besednih pojavnicah poleg oblikoskladenjskih oznak in lem označena tudi imena organizacij, osebna, zemljepisna ter stvarna imena. Članek predstavlja vpliv na natančnost razpoznavanja ob uporabi oblikoskladenjskih oznak, leksikonov in konjunkcij sosednjih lastnosti. Ena od ugotovitev raziskave je, da so oblikoskladenjske oznake pri razpoznavanju entitet koristne. V kombinaciji z vsemi ostalimi lastnostmi doseže sistem na testni množici 74% natančnost in 72% priklic, pri čemer so najbolje razpoznana osebna imena, sledijo jim zemljepisna ter organizacijska in nazadnje stvarna imena. Novo spoznanje članka je tudi to, da lahko z delitvijo razreda vseh stvarnih imen na organizacije in preostala stvarna imena dosežemo boljše rezultate prepoznavanja tudi pri drugih razredih. Preizkusi na neodvisno označenih korpusi kažejo dobro posplošenost modela za osebna in zemljepisna imena. Programska oprema, narejena v raziskavi, je prosto dostopna pod licenco Apache 2.0 na naslovu http://ailab.ijs.si/~tadej/slner.zip, razvojne različice pa so na voljo na naslovuhttps://github.com/tadejs/slner.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Štajner, T., Erjavec, T., Krek, S. (2013): Razpoznavanje imenskih entitet v slovenskem besedilu. Slovenščina 2.0, 1 (2): 58–81.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Kako citirati

Štajner, T., Erjavec, T., & Krek, S. (2013). Razpoznavanje imenskih entitet v slovenskem besedilu. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(2), 58-81. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.58-81

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>