Bodo pametni nadzorni sistemi prisluhnili, razumeli in spregovorili slovensko?

Avtorji

  • Simon Dobrišek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  • Vitomir Štruc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  • Boštjan Vesnicer Alpineon d. o. o.
  • France Mihelič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.165-180

Ključne besede:

tehnologije govorjenega jezika, pametni nadzorni sistemi, samodejno razpoznavanje govora, tvorjenje umetnega govora, samodejno razpoznavanje govorca

Povzetek

Članek obravnava tehnologije govorjenega jezika, ki bi lahko omogočile t. i. pametnim nadzornim sistemom, da bi nekoč prisluhnili, razumeli in spregovorili slovensko. Tovrstni sistemi se z uporabo senzorjev in naprednih računalniških metod umetnega zaznavanja in razpoznavanja vzorcev do neke mere zavedajo okolja ter prisotnosti ljudi in drugih pojavov, ki bi lahko bili predmet varnostnega nadzora. Med tovrstne pojave spada tudi govor, ki lahko predstavlja ključni vir informacije pri določenih varnostnonadzornih okoliščinah. Tehnologije, ki omogočajo samodejno razpoznavanje in tvorjenje govora ter samodejno razpoznavanje govorcev in njihovega psihofizičnega stanja s pomočjo napredne računalniške analize govornega zvočnega signala, odpirajo povsem nove dimenzije razvoja pametnih nadzornih sistemov. Samodejno razpoznavanje varnostno sumljivih govornih izjav, kričanja in klicev na pomoč ter samodejno zaznavanje varnostno sumljivega psihofizičnega stanja govorcev tovrstnim sistemom doda pridih umetne inteligence. Članek predstavlja trenutno stanje razvoja omenjenih tehnologij in možnosti njihove uporabe za slovenski govorjeni jezik ter različne varnostnonadzorne scenarije uporabe tovrstnih sistemov. Naslovljena so tudi širša pravna in etična vprašanja, ki jih odpira razvoj in uporaba tovrstnih tehnologij. Govorni nadzor je namreč eno najbolj občutljivih vprašanj varstva zasebnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dobrišek, S., Vesnicer, B., Štruc, V., Mihelič, F. (2013): Bodo pametni nadzorni sistemi prisluhnili in spregovorili slovensko? Slovenščina 2.0, 1 (2): 165–180.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2013

Kako citirati

Dobrišek, S., Štruc, V., Vesnicer, B., & Mihelič, F. (2013). Bodo pametni nadzorni sistemi prisluhnili, razumeli in spregovorili slovensko?. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 1(2), 165-180. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2013.2.165-180