Kolokacije in zgledi rabe: leksikalno-semantični pristop k terminologiji

Avtorji

  • Nataša Logar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Polona Gantar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
  • Iztok Kosem Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.41-61

Ključne besede:

korpus strokovnih besedil, terminološka podatkovna zbirka, Sketch Engine, GDEX, anketa med uporabniki

Povzetek

Prispevek prikazuje pripravo spletno dostopne terminološke podatkovne zbirke, v kateri so v obliki kolokacij in primerov rabe vključeni tudi podatki o leksikalno-semantičnem okolju terminov. Kolokacije in primere rabe smo pridobili iz korpusa strokovnih besedil s pomočjo aplikacije Besedne skice in funkcije GDEX v orodju Sketch Engine. Vsak geselski članek je povezan z dvema korpusoma: korpusom besedil odnosov z javnostmi KoRP in referenčnim korpusom slovenščine Gigafida. Prikazani so tudi nekateri preliminarni rezultati anketne raziskave, izvedene med ciljnimi uporabniki terminološke podatkovne zbirke, ki kažejo, da so podatki o značilnem besedilnem okolju terminov zelo uporabni za celostno razumevanje njihovih pomenov in njihovo ustrezno rabo v besedilu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Logar, N., Gantar, P., Kosem, I. (2014): Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology. Slovenščina 2.0, 2 (1): 41–61.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2014

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Logar, N., Gantar, P., & Kosem, I. (2014). Kolokacije in zgledi rabe: leksikalno-semantični pristop k terminologiji. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 2(1), 41-61. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.1.41-61

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>