Prva in druga izdaja SSKJ

Avtorji

  • Simon Krek Institut “Jožef Stefan” Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.2.114-160

Ključne besede:

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, Slovenski pravopis

Povzetek

V prispevku obravnavamo razlike med prvo in drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Analiza obsega dva ločena postopka: detajlno primerjavo celotnega geslovnika obeh slovarjev in analizo 2.500 geselskih člankov iz obeh slovarjev, po sto iz vsake črke. Analiza kaže, da je v drugi izdaji SSKJ vsebovan poseg v pravopisno in pravorečno podobo slovenščine brez razvidnega mandata za ta poseg, da so spremembe naključne in nekonsistentne, pri čemer je poleg razrušenja konsistentnega slovarskega opisa iz prve izdaje vprašljiv predvsem poseg v slovnični opis slovenskega jezika, vsebovan v drugi izdaji, in da zaradi redakcijske odločitve, da se popolnoma zabriše možnost razločevanja, ali slovarski podatki izhajajo iz prve izdaje ali iz Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika, druga izdaja prinaša strokovno vprašljiv slovarski opis sodobnega slovenskega jezika. S strokovnega, leksikografskega stališča bi bilo primerneje, če bi prva izdaja ostala nespremenjena, s Slovarjem novejšega besedja slovenskega jezika kot svojo ločeno publikacijo. Poleg tega druga izdaja ni prosto dostopna na spletu, nobena od izdaj pa ni prosto dostopna kot slovarska baza v računalniško procesljivem formatu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Krek, S. (2014): Prva in druga izdaja SSKJ. Slovenščina 2.0, 2 (2): 114–160.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2014

Kako citirati

Krek, S. (2014). Prva in druga izdaja SSKJ. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 2(2), 114–160. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.2.114-160

Številka

Rubrike

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)