Slovar sodobnega slovenskega jezika: leksikografska tradicija in/ali inovacija

Avtorji

  • Polona Gantar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.2.194-231

Ključne besede:

slovar sodobnega slovenskega jezika, slovenska slovarska tradicija, sodobna leksikografija, slovarski koncept

Povzetek

Ko je bil konec maja 2013 objavljen Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika, se je tako na strokovnih forumih kot v medijih razvila debata o tem, ali naj novi slovar slovenskega jezika sledi leksikografski tradiciji, kot se je oblikovala s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika, ali naj se od te tradicije oddalji. Ker so se ob tem oblikovali različni pogledi na razumevanje slovarske tradicije kot tudi na vključevanje sodobnih slovarskih praks, želimo v prispevku na podlagi analize zasnove SSKJ in SNB ter s prispevki, ki se kakorkoli nanašajo na koncept bodočega slovarja slovenskega jezika, ugotoviti, katere elemente leksikografske teorije in prakse lahko pojmujemo kot tradicionalne ter katere so predlagane novosti v slovenski leksikografiji. Vzporedno predlagamo tudi zasnovo novega slovarja v ključnih segmentih, tj. z vidika uporabnika, medija in uporabe jezikovnotehnološkega znanja, ki bi zadostila opisu sodobnega slovenskega jezika, ki kar v največji meri zadovoljuje potrebe jezikovne skupnosti v današnjem času in okoliščinah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Gantar, P. (2014): Slovar sodobnega slovenskega jezika: leksikografska tradicija in/ali inovacija. Slovenščina 2.0, 2 (2): 194–231.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2014

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Gantar, P. (2014). Slovar sodobnega slovenskega jezika: leksikografska tradicija in/ali inovacija. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 2(2), 194-231. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2014.2.194-231

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2