Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju

Avtorji

  • Darinka Verdonik Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.1-27

Ključne besede:

korpus kot teorija, popolni korpusni pristop, korpusno jezikoslovje, teorija jezika

Povzetek

Predmet razprave so teoretsko-metodološka načela, ki so se razvijala v krogih t. i. novofirthijancev, kjer se od vsega začetka opredeljujejo za korpusno analizo, čim manj obremenjeno s predhodnimi jezikoslovnimi teorijami. V prispevku najprej pregledamo dela teh avtorjev, iz katerih izhajajo med drugim slovnica vzorcev (angl. pattern grammar), teorija leksikalnega proženja (angl. lexical priming), teorija konvencij in invencij (angl. theory of norms and exploitations) ter teorija kontekstne prozodije (angl. contextual prosodic theory). Nato povzamemo njihove zaledne predpostavke in stališča o jeziku kot rezultatih raziskovanja. Tako definiramo šest skupnih načel: predmet raziskovanja je jezikovna raba, tj. jezik v »kontekstu situacije«, raziskovalni fokus se obrne k temu, kar je običajno, raziskovalčeva intuicija je v vlogi evalvacije avtentičnih jezikovnih rab, jezikovne ravni (slovnica in slovar) so razumljene kot prepletene, na jezikovni sistem se gleda kot visoko dinamičen, v teoretskih temeljih pa zavzame eno osrednjih mest jezikovni vzorec. Nazadnje opozorimo tudi na nekatere omejitve, s katerimi se soočamo pri korpusnem pristopu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Verdonik, D. (2015): Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju. Slovenščina 2.0, 3 (1): 1–27.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Verdonik, D. (2015). Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 3(1), 1-27. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.1-27

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)