Razvoj zbirke slovenskega čustvenega govora iz radijskih iger – EmoLUKS

Avtorji

  • Tadej Justin Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Ljubljana
  • France Mihelič Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Ljubljana
  • Janez Žibert Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.2.1-44

Ključne besede:

zbirka čustvenega govora, razpoznavanje čustvenih stanj govorca

Povzetek

V prispevku predstavljamo graditev slovenske zbirke čustvenega govora za umetno tvorjenje govora in hkrati raziščemo tudi možnosti njene uporabe pri razpoznavanju čustvenega stanja govorca. V prispevku se osredotočamo na opis razvite metodologije za označevanje paralingvistične informacije v govoru na primeru označevanja čustvenih stanj v slovenskih radijskih igrah. Zbirka vsebuje govorne zvočne signale sedemnajstih radijskih iger. Trenutno označeno gradivo obsega čustven govor enega govorca in ene govorke. Čustvene oznake posnetkov smo pridobili s pomočjo dvostopenjskega označevanja s petimi prostovoljnimi označevalci, ki so označili posnetke v dveh časovno ločenih intervalih. Način označevanja omogoča medsebojno primerjavo oznak označevalcev. S pomočjo označenega gradiva v obeh iteracijah poročamo o konsistentnosti označevalcev in ujemanju njihovih mnenj. Na podlagi večinskega mnenja pridobljenih čustvenih oznak vsakemu posnetku pripišemo tisto čustveno oznako, ki je bila med označevalci največkrat izbrana, in tako označene posnetke združimo v zbirko čustvenega govora EmoLUKS, ki jo kvantitativno in kvalitativno ovrednotimo z uporabo uveljavljenega samodejnega sistema za razpoznavanje čustvenih stanj govorca. Konsistentnost oznak ovrednotimo z dvorazrednim in sedemrazrednim od govorca odvisnim razvrščevalnikom čustvenih stanj. Uspešni rezultati razpoznavanja dodatno potrjujejo, da podatkovna zbirka kljub svoji zahtevnosti vsebuje jasno izražena čustvena stanja govorca.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Justin, T., Žibert J., Mihelič F. (2015): Razvoj zbirke slovenskega čustvenega govora iz radijskih iger – EmoLUKS. Slovenščina 2.0, 2015 (2): 1–44.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2015

Kako citirati

Justin, T., Mihelič, F., & Žibert, J. (2015). Razvoj zbirke slovenskega čustvenega govora iz radijskih iger – EmoLUKS. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 3(2), 1–44. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.2.1-44

Številka

Rubrike

Razprave