(Re)standardizacija v primežu nacionalne identitete: primer hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika

Avtorji

  • Vesna Požgaj Hadži Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Tatjana Balažic Bulc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.2.67-94

Ključne besede:

(re)standardizacija, funkcije standardnega jezika, hrvaški standardni jezik, srbski standardni jezik, bosanski standardni jezik, črnogorski standardni jezik

Povzetek

V procesu jezikovne standardizacije imajo med različnimi funkcijami ključno vlogo funkcija združevanja, funkcija razdruževanja in funkcija prestiža. V prispevku je v središču pozornosti funkcija razdruževanja, ki zahteva redefiniranje statusa standardnih jezikov, pri čemer ima pomembno vlogo tudi politika. V takih primerih lahko pogosto govorimo o procesu restandardizacije ali, z drugimi besedami, o preoblikovanju jezika, ki je že standardiziran, vendar na nekoliko drugačnih temeljih. Rezultate takega procesa prikažemo v štirih jezikih naslednikih nekdanje srbohrvaščine, tj. hrvaščini, srbščini, bosanščini in črnogorščini, ki so bili po razdružitvi deležni različnih (potrebnih in nepotrebnih) jezikovnih sprememb (posebej na leksikalni in glasoslovni ravni) z izjemno simbolno vrednostjo. Vzroki za spremembe so tako zunanji (nova družbeno-politična ureditev), kot notranji (spremenjen odnos do sosednih standardnih jezikov, večje zanimanje za jezikovna vprašanja, strankarsko delovanje posameznih jezikoslovcev v okviru različnih inštitucij ipd.), v obeh primerih pa tesno povezani s političnimi strukturami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Požgaj Hadži, V., Balažic Bulc, T. (2015): (Re)standardizacija v primežu nacionalne identitete (na primeru hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika). Slovenščina 2.0, 3 (2): 67–94.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2015

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Požgaj Hadži, V., & Balažic Bulc, T. (2015). (Re)standardizacija v primežu nacionalne identitete: primer hrvaškega, srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 3(2), 67-94. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.2.67-94