»TineB«, »Zgodovinar_666« in »assange« – kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena

Avtorji

  • Urška Vranjek Ošlak Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Mija Michelizza Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.2.131-155

Ključne besede:

uporabniško ime, vzdevek, Twitter, komentarji pod novinarskimi prispevki, računalniško posredovana komunikacija

Povzetek

Vzdevki oz. uporabniška imena v računalniško posredovani komunikaciji so reprezentacija uporabnikov v spletu, zato predvidevamo, da se ti zelo potrudijo in jih oblikujejo tako, da jih ta kar najbolje predstavljajo. Uporabniška imena so pogosto zelo inovativna in izkazujejo visoko stopnjo igranja z jezikom, na kar na eni strani vpliva dejstvo, da v obravnavanih tipih računalniško posredovane komunikacije ne sme biti uporabnikov z enakim uporabniškim imenom, na drugi strani pa želja posameznika, da bi bilo njegovo uporabniško ime kar se da inovativno in unikatno. Pri oblikovanju uporabniškega imena uporabniki svojo identiteto zakrivajo oz. razkrivajo na različne načine, in sicer glede na tip računalniško posredovane komunikacije, v katerem sodelujejo. Raziskava uporabniških imen v komentarjih novinarskih prispevkov in na Twitterju je pokazala, da uporabniki, ki komentirajo spletne novice, bolj težijo k zakrivanju identitete kot uporabniki Twitterja. Po drugi strani uporabniki Twitterja v uporabniškem imenu pogosteje razkrijejo svojo identiteto, in sicer tako, da v njem uporabijo ime in/ali priimek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bechar-Israeli, H. (1995). From <Bonehead> to <cLoNehEAd>: Nicknames, play and identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication 2/1. s. p. Dostopno prek: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x/full (27. julij 2016).

boyd, d.: what’s in a name. Dostopno prek: http://www.danah.org/name.html/ (3. marec 2016).

Crystal, D. (1998): Language play. London: Penguin Books.

Crystal, D. (2009). Txtng: The Gr8 db8. New York, Oxford: Oxford University Press.

Erjavec, K. in Poler Kovačič, M. (2012): Novinarstvo in internet: Značilnosti piscev sovražnega govora v komentarjih pod spletnimi novinarskimi prispevki. Teorija in praksa, let. 49. 190–203.

Erjavec, T. in Fišer, D. (2013): Jezik slovenskih tvitov (korpusna raziskava). Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitev). Obdobja 32. Žele, A. (ur.). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 109–116.

Erjavec, T., Fišer, D. in Ljubešić, N. (2015). Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. Fišer, D. (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 20–26.

Gorjanc, V. (2005): Diskurz slovenskih spletnih forumov – dokončen potop strpnosti? Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 41. SSJLK. Stabej, M. (ur.). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 20–29.

Jain, P. in Kumaraguru, P. (2014): @I to @Me: An Anatomy of Username Changing Behavior on Twitter. arXiv:1405.6539v1 [cs.SI].
Lee, N. (2013): Facebook Nation. New York: Springer.

Marwick, A. in boyd, d. (2011): To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 17 (2). 139–158.

Medved, K. (2001). Klepet na internetu – iluzija ali resničnost? Spletka.net 2/5. 106–107.

Michelizza, M. (2015): Spletna besedila in jezik na spletu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Oblak, T. (2004): Kultura druženja chat room generacije. »Za užitek gre!«. Javnost, št. 11. 75–88.

Pirc, A. (2015): Spletni komentarji pod novinarskimi prispevki kot tip računalniško posredovane komunikacije. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Pistolesi, E. (2004): Il parlar spedito. L'italiano di chat, e-mail e SMS. Padova: Edsera editrice.

Praprotnik, T. (2003): Skupnost, identiteta in komunikacija v virtualnih skupnostih. Ljubljana: ISH: Zbirka Documenta.

Praprotnik, T. (2005): Kdo smo online? Nekateri kontekstualni dejavniki računalniško posredovane komunikacije. Monitor ISH, letnik 7, št. 1. 113–137.

Praprotnik, T. (2014): Ali kaj fejsbukate? Samorazkrivanje v družbenih omrežjih; primer Facebook. Medijska vzgoja in produkcija, letnik 7, št. 4 (december 2014). 4–10.

Van der Nagel, E. in Frith, J. (2015): Anonymity, pseudonymity, and the agency of online identity: Examining the social practices of r/Gonewild. First Monday, letnik 20, št. 3 (marec 2015). s. p.

Vranjek Ošlak, U. in Centa, A. (2015): Prava frekvenca – analiza žaljivega govora v spletnih komentarjih. Slovenščina na spletu in v novih medijih. Fišer, D. (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 75–79.

Žist, M. (2003): Komunikacija v novih medijih. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

27.09.2016

Kako citirati

Vranjek Ošlak, U., & Michelizza, M. (2016). »TineB«, »Zgodovinar_666« in »assange« – kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 4(2), 131–155. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2016.2.131-155