Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik

Avtorji

  • Špela Arhar Holdt Center za jezikovne tehnologije in tehnologije

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.1-36

Ključne besede:

uporabniške raziskave, slovarska raba, odnos do slovarja, splošni enojezični slovarji

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate slovenskega dela mednarodne raziskave o odnosu jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev. Raziskava je potekala leta 2017 v okviru dejavnosti Evropske mreže za e-leksikografijo (ENeL). V Sloveniji je vprašalnik izpolnilo 619 posameznic in posameznikov, med katerimi so tako redni slovarski uporabniki kot tisti, ki slovarje uporabljajo redkeje. Rezultati kažejo, da vprašani do slovarskih podatkov najpogosteje in najraje dostopajo s pomočjo računalnika. Slovar se pogosto uporablja za preverbo ustreznosti jezikovnih izbir (lastnih in tujih), vendar njegova referenčnost ni razumljena kot absolutna, saj se ob informacijskih vrzelih uporabniki privzeto obračajo na številne druge vire. Slovar se tipično dojema kot izčrpen vir informacij o slovenščini, namenjen širši javnosti. Simbolna vloga slovarja (avtoriteta, nacionalni simbol) se v uporabniških odgovorih zrcali redkeje, implicitno pa jo nakazuje nenaklonjenost uporabnikov, da bi knjižni slovar oddali ali zavrgli, četudi uporabljajo le digitalno različico. Med vprašanimi vlada močna podpora javnemu financiranju priprave splošnih enojezičnih slovarjev, temu ustrezno pa se brezplačnost slovarja pojavlja že na drugem mestu prioritetnih značilnosti, takoj za zanesljivostjo vsebine. Med prioritetami se pojavita še enostavnost uporabe slovarja ter sodobnost vsebine. Izsledke raziskave je mogoče uporabiti pri razvoju slovarskih virov in za oblikovanje nadaljnjih korakov slovenskih slovaropisnih uporabniških raziskav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

4. 07. 2018

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Arhar Holdt, Špela. (2018). Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 6(1), 1-36. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.1-36

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>