Nova slovnica: kje smo in kam gremo

Avtorji

  • Špela Arhar Holdt
  • Kozma Ahačič
  • Irena Krapš Vodopivec
  • Simon Krek
  • Marko Stabej
  • Rok Žaucer
  • Helena Dobrovoljc
  • Vojko Gorjanc
  • Polona Gantar

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.1-32

Ključne besede:

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode, korpusni pristop, slovenski jezik, slovnični podatki, znanstveni panel

Povzetek

6. junija 2018 je na Inštitutu Jožef Stefan potekal dogodek, na katerem so bili javnosti predstavljeni cilji in prvi rezultati projekta Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode (ARRS J6-8256). Namen projekta je razviti jezikoslovno metodologijo za računalniško podprto analizo sodobne slovenščine, kakršna je zajeta v referenčnih besedilnih korpusih slovenskega jezika. Z novo metodologijo bodo pripravljene baze jezikovnih podatkov, ki bodo po koncu projekta skupnosti odprto na voljo za raziskave, gradnjo jezikovnih priročnikov ter učnih gradiv, razvoj jezikovnotehnoloških orodij ipd.

Omenjeno projektno financiranje izdelave nove slovnice sicer ne pokriva, vendar že priprava podatkovnih baz zahteva premisleke o trenutnih prioritetah slovenskega prostora. Sodobni slovnični opis je brez dvoma med cilji za prihodnost, ni pa še v konsenza, kako naj bo oblikovan, da bo odgovoril na (različne) potrebe sodobne družbe. Da odpremo razpravo, smo na projektnem dogodku organizirali strokovni posvet, opredeljen z naslednjimi vprašanji: kdo so deležniki, ki bi lahko projektne rezultate uporabljali; na kaj moramo pri pripravi paziti, da bodo podatki optimalno uporabni; kakšno oz. katero slovnico potrebujemo najprej; katere so metodološke in logistične premise njene priprave; kje je trenutno slovensko slovničarstvo in kakšen razvoj si lahko obetamo; kakšne so potrebe po slovničnih podatkih pri različnih uporabniških skupinah ter kaj bi trenutne vrzeli najbolje naslovilo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 12. 2018

Kako citirati

Ahačič, K., Krapš Vodopivec, I., Krek, S., Stabej, M., Žaucer, R., Dobrovoljc, H., Gorjanc, V., & Gantar, P. (2018). Nova slovnica: kje smo in kam gremo. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, 6(2), 1-32. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.1-32